https://kelascanva.id/wp-content/uploads/2023/01/index.html

https://cotidianul.md/wp-content/uploads/2016/01/index.html

Ορισμός Διαιτολόγου – Διατροφολόγου

Διαιτολόγος είναι ο ειδικός που εκπαιδεύτηκε στην διατροφή – επιστήμη τροφίμων και στο σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων ή μενού για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας.

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος (BSc) ή ισότιμου πτυχίου στη διαιτολογία / διατροφολογία και επιστήμη διατροφής. O διαιτολόγος που κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα με τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Διατροφής μπορεί να ονομάζεται και Διατροφολόγος.

O Διαιτολόγος μπορεί να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. Ανώτατου Τεχνολογικού Ινστιτούτου) (ΤΕ).

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα στα οποία μπορείς να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου στη Διαιτολογία – Διατροφή είναι:

 • Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Αθήνα
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας – Θεσσαλονίκη
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Σητεία Κρήτης
 • Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τρίκαλα
 • Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Καλαμάτα

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και για τη μετέπειτα νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται η έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.∆. 133/2014 (ΦΕΚ 213 τ.Α’/01.10.2014). Ειδικότερα, στο εν λόγω Π.Δ. περιγράφονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου (καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου).

Επιπλέον, οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν λάβει τη σχετική Άδεια, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από τα Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221) και Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄ 36).

Βρείτε τη σχετική νομοθεσία: «Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου» (Π.Δ. 133/2014 (ΦΕΚ 213 τ.Α’/01.10.2014) σε μορφή pdf εδώ.

Το επάγγελμα του ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ

Διαιτολόγος είναι ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος με γνώσεις, πληροφορίες και κατάλληλους χειρισμούς συμβάλλει στην προστασία και την προαγωγή της υγείας και συνεισφέρει στην αποκατάστασή της με τη σωστή διατροφή.

Η ειδικότητα του διαιτολόγου, σήμερα, συγκαταλέγεται μεταξύ των μοντέρνων επαγγελμάτων με πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Στην Ελλάδα, ο διαιτολόγος – διατροφολόγος εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.) τα τελευταία χρόνια απασχολείται κυρίως ιδιωτικά ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε μετέχοντας σε διάφορες ομάδες υγείας, είτε ατομικά δραστηριοποιούμενος κυρίως στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, που τόσο σε προληπτικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο χρήζουν διαιτολογικής παρέμβασης.

Η συμβολή του στην αντιμετώπιση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας είναι καθοριστική.

Τον διαιτολόγο τον αποκαλούν «θεματοφύλακα» της υγιεινής διατροφής και «πολέμιο» της παχυσαρκίας!

Πεδία Ενασχόλησης

Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας όλο και περισσότεροι ζητούν τη βοήθειά πτυχιούχων διατροφολόγων, ενώ ο ρόλος τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τη βελτίωση και την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων.

Ταυτόχρονα η Επιστημονική του παρουσία διευρύνεται συνεχώς σε ολοένα και περισσότερα πεδία:

 • Κλινική διαιτολογία
 • Αδυνάτισμα
 • Αθλητική Διατροφή
 • Παιδική Διατροφή
 • Αντιμετώπιση ειδικών ομάδων πληθυσμού: ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες και θηλάζουσες
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Μελέτη και εφαρμογή διαιτολογικών δεδομένων σε συνεργασία με εταιρίες μαζικής εστίασης
 • Συνεργασίες με τηλεοπτικές εκπομπές, έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., συγγραφή βιβλίων διατροφικού περιεχομένου

Επιπλέον παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση συνδρόμων διαταραχών διατροφής που εμφανίζονται με ραγδαίο ρυθμό στο δυτικό κόσμο ως αποτέλεσμα της επίλυσης του επισιτιστικού προβλήματος και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, όπως είναι η νευρογενής ανορεξία και η βουλιμία.

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Στη χώρα μας ο επίσημος τίτλος για τους πτυχιούχους σε θέματα δίαιτας και διατροφής είναι αυτός του Διαιτολόγου- Διατροφολόγου. Σε άλλες χώρες ο τίτλος του διαιτολόγου διαφέρει από τον τίτλο του διατροφολόγου στις σπουδές, πράγμα που σημαίνει ότι ο διαιτολόγος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και διατροφολόγος.

Στην Ελλάδα όμως οι 2 αυτοί τίτλοι κατοχυρώνονται από το πρώτο πτυχίο (BSc). O διαιτολόγος που διαθέτει πτυχίο με τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Διατροφής ονομάζεται και διατροφολόγος.

Ο διαιτολόγος είναι ο ειδικός που εκπαιδεύτηκε σε θέματα επιστήμη τροφίμων, διατροφής και σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων για απώλεια βάρους ή για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας.

Οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι τα τελευταία χρόνια χρειάζονται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι έχουν ολοκληρώσει τετραετείς σπουδές σε ελληνικό ίδρυμα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) ή ίδρυμα του εξωτερικού μετά από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Ο διαιτολόγος- διατροφολόγος μπορεί να αναλάβει περιστατικά απώλειας βάρους, αλλά έχει εκπαιδευτεί ναι στην αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος ασθενειών που έχουν να κάνουν με τη διατροφή.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος δεν κατοχυρώνεται από σεμινάρια. Εάν δεν είστε σίγουροι εάν ο ειδικός που σκέφτεστε να εμπιστευτείτε είναι διαιτολόγος- διατροφολόγος, ελέγξτε το βιογραφικό του στο Ιντερνετ. Εναλλακτικά μη διστάσετε να ρωτήσετε για τις σπουδές που έχει ολοκληρώσει και σε ποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Το πιθανότερο είναι πάντως εάν επισκεφτείτε το χώρο του να έχει αναρτήσει σε εμφανές σημείο το πτυχίο του.

Κλινικός Διαιτολόγος

Ο κλινικός διαιτολόγος είναι μια υποκατηγορία των πτυχιούχων διαιτολόγων.

Ο κλινικός διαιτολόγος εκτός από τα καθήκοντα του σαν διαιτολόγος ασχολείται και με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή.

Ο τίτλος κλινικός διαιτολόγος (ή κλινικός διατροφολόγος) μπορεί να αποδοθεί είτε από μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην κλινική διατροφή είτε με κάποια εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι αυτό.

Σύμβουλος διατροφής, Diet Coach, διαιτητικός, σύμβουλος υγείας κ.α.

Οι τίτλοι αυτοί δεν κατοχυρώνονται από καμιά σχολή ούτε είναι επίσημοι.

Ο μόνος τίτλος που αποδίδεται από διετή φοίτηση σε ΙΕΚ είναι αυτός του βοηθού διαιτολόγου.

Τα άτομα αυτά δεν είναι επιστήμονες διαιτολόγοι και δεν δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου παρά μόνο όταν βρίσκονται υπό την επίβλεψη κάποιου πτυχιούχου, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει 4ετής σπουδές στο κομμάτι της διαιτολογίας και άρα δεν έχουν τα εφόδια και τις γνώσεις για να παρέχουν συμβουλές στο κομμάτι της διατροφής.

Επίσης επαγγελματικά δεν έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν διαιτολογικό γραφείο που σημαίνει ότι εάν τους έχετε συναντήσει κάπου λειτουργούν παράνομα.

Οι κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούν ‘εναλλακτικούς’ τρόπους διατροφικής αντιμετώπισης οι οποίοι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Πολλές φορές επίσης είναι μέλη διαφόρων υπηρεσιών δικτυακού μαρκετιγκ και προωθούν διάφορα σκευάσματα και σκόνες αμφιβόλου ποιότητας.

Ψυχοδιαιτολόγος

O όρος «Ψυχοδιαιτολογία» ΔΕΝ αφορά έναν όψιμο χαρακτηρισμό της αλληλεπίδρασης της ψυχολογίας με τη διατροφή. Η κατηγορηματική ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ του παραπάνω ισχυρισμού έρχεται μέσα από μία επιστημονική δημοσίευση του… 1933!!!

Πραγματικά είναι μεγάλο εύρημα το paper “The Field of Psychodietetics” του Martin F. Fritz, Ph.D. στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Psychology, το οποίο ήδη από το 1933 (δηλαδή περίπου έναν αιώνα πριν!) αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχοδιαιτολογίας, ορίζοντας την ως «την επιστήμη της διατροφής ενός ατόμου σε ασθένεια και στην υγεία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ψυχικό του υπόβαθρο”.

Psychodietetics Martin F. Fritz Ph.D.
Η Ψυχοδιαιτολογία ως επιστήμη εδώ και έναν αιώνα!

Σήμερα (100 χρόνια μετά) το γνωστικό αντικείμενο της Ψυχοδιαιτολογίας είναι περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, μέσα από το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ψυχολογία και διατροφή με τίτλο “NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY”, το οποίο προσφέρει ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (EΛ.Δ.Ε. STUDIES)!

Η ψυχοδιαιτολογία αναλύει τη διασύνδεση των δύο επιστημών (της Ψυχολογίας και της Διαιτολογίας) με ειδική αναφορά στην αλληλεπίδραση των μηχανισμών που τις διαμορφώνουν.

Ο επίσημος τίτλος του “ψυχοδιαιτολόγου” δεν υπάρχει ακόμη. Η δημιουργία αυτού του τίτλου θα απαιτήσει μαθήματα και πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δημιουργία επίσημου συμβουλίου αδειοδότησης, ανάπτυξη απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών πρακτικής και συνεχή επέκταση της βάσης τεκμηρίωσης της ψυχοδιαιτολογίας.

Η ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES σκοπεύει να καλύψει αυτή την αυξανόμενη ανάγκη, μέσω του Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY”, εξοπλίζοντας την ψυχική υγεία και τους επαγγελματίες με δεξιότητες για να κατανοήσουν το ρόλο που παίζει η διατροφική πρόσληψη σε όλες τις πτυχές της ψυχολογικής λειτουργίας με σκοπό να ωφεληθούν τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρει άμεσα τους Διαιτολόγους – Διατροφολόγους διότι αναλύει την διασύνδεση μεταξύ της Ψυχολογίας και της Διατροφής, εμβαθύνοντας στους μηχανισμούς της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

Ενδιαφέρει όμως απόλυτα ψυχολόγους όπως και ψυχιάτρους, διότι τους προσφέρει την απαιτούμενη γνώση στο πεδίο της διατροφικής διαχείρισης των ψυχολογικών μεταπτώσεων και Διατροφικών Διαταραχών, των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και της ανάλυσης της συμμετοχής των διαφόρων θρεπτικών συστατικών (και άρα της διατροφής) στα διάφορα βιοχημικά μονοπάτια της ψυχιατρικής.

Μάθε για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY

Παιδοδιατροφολόγος

Παιδοδιατροφολόγος (Παιδιατρικός Διατροφολόγος– Pediatric Nutritionist) είναι ο ειδικός διατροφολόγος, ο οποίος ασχολείται με τη διατροφή των παιδιών, συμβάλλοντας στην προστασία και την προαγωγή της υγείας τους.

O Παιδιατρικός Διατροφολόγος συμβουλεύει γονείς και παιδιά, αναπτύσσει σχέδια γευμάτων και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαιτών που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Η ενασχόληση με την παιδική διατροφή αποτελεί μία σπουδαία επιστημονική και συνάμα επιχειρηματική πρόκληση.

Με δεδομένα ότι τα Ελληνόπουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στον κόσμο, την αύξηση του κατανάλωσης τροφίμων από το χώρο των λεγόμενων «fast-food» καθώς και τη λιγότερη άσκηση που παρατηρείται στα παιδιά των νεώτερων γενεών, το πρόβλημα καθίσταται τεράστιο και η αναγκαιότητα παρέμβασης του διαιτολόγου είναι εξόχως απαραίτητη.

Η επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής αποτελεί μία σημαντική πρόκληση με ιδιαίτερη επιστημονική καταξίωση.

Η επιμόρφωση στην παιδιατρική διατροφή παρουσιάζει σπουδαίο μέλλον και προοπτικές, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο μείζον εθνικό μας πρόβλημα, αυτό της παιδικής παχυσαρκίας και όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι περισσότερα από 3 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα!

Μάθε για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦH – MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION

Αθλητικός Διατροφολόγος

Ο Αθλητικός Διατροφολόγος – Sports Nutritionist είναι επαγγελματίας υγείας που παρέχει συμβουλές σε αθλητές ή αθλητικές ομάδες σχετικά με τη σωστή διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι σε αυτόν τον τομέα μπορούν να ακολουθήσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην κλινική διατροφή ή σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την αθλητική διατροφή.

Η ομάδα πρακτικής της Sports Dietetic Association (ADA) Sports, Cardiovascular and Wellness Nutrition (SCAN) ορίζει έναν αθλητικό διατροφολόγο, που αναφέρεται επίσης ως διαιτολόγος, ως άτομο που παρέχει συμβουλές διατροφής σε έναν αθλητή ή ομάδα με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Αναπτύσσουν προγράμματα διατροφής με βάση τις ανάγκες των αθλητών τους και το είδος του αθλήματος τους. Οι αθλητικοί διατροφολόγοι μπορούν να κρατούν αρχεία για τους πελάτες τους για να καταγράψουν την πρόοδο τους ή να καθορίσουν ποια πρόσθετα βήματα πρέπει να γίνουν.

Η ADA υποδεικνύει ότι εκτός από βοήθεια σε αθλητές, οι αθλητικοί διατροφολόγοι μπορούν να συνεργαστούν με γονείς, εκπαιδευτές και προπονητές.

Μάθε για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Δείτε ΕΔΩ τον Οδηγό Σπουδών που αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.