NUTRITION PROFESSIONAL
IN PSYCHOLOGY

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 

στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής!

(ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ)

Το ΠΡΩΤΟ και μοναδικό
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,
στην Ελλάδα, Εξειδικευμενης Επιμόρφωσης 
στην Επίστημη της Ψυχολογίας και Διατροφής!

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
& Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης

Κάνετε άμεσα την Εγγραφή σας…

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρaκολούθηση στο moodle.elde.gr

Έναρξη Μαθημάτων 1ου Κύκλου:
4 Μαρτίου 2023 (1 Ακαδημαϊκό έτος)

Λήξη Μαθημάτων 1ου Κύκλου:
31 Δεκεμβρίου 2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
400 ώρες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Υβριδική/Μικτή (Blended)

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Συντονίστριες:

Διδάσκοντες:

Απονέμεται:
• Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
• Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (εφόσον ζητηθεί)

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) παρουσιάζονται μέσω επιστημονικών δεδομένων οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Ψυχο-διαιτολογίας (Psycho-dietetics), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών που συνδέουν την αλληλεπίδραση των δύο επιστημών.

Η παρεχόμενη γνώση είναι υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και πραγματοποιεί την ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ ψυχολογίας και διατροφής, αλλά και της διατροφικής διαχείρισης των ψυχολογικών μεταπτώσεων και Διατροφικών Διαταραχών, των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και της ανάλυσης της συμμετοχής των διαφόρων θρεπτικών συστατικών στα διάφορα βιοχημικά μονοπάτια της ψυχιατρικής.

Οι επιστήμες της ψυχολογίας και της διατροφής, όπως και κάθε επιστήμη, εξελίσσονται μέσω της έρευνας. Ανακαλύπτονται νέα δεδομένα που δημιουργούν γοργά εξελικτικά βήματα προς την ανεύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων θεραπείας και παρέμβασης. Όπως είναι φυσικό, οι δυο αυτές πολύ σημαντικές επιστήμες, ακολουθούν παράλληλες πορείες. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί εκπαιδεύσεις σε ακαδημαϊκό και σε επαγγελματικό επίπεδο (eating psychology), οι οποίες έχουν ως σκοπό την έρευνα και την εφαρμογή των νέων δεδομένων στο χώρο της διατροφικής – ψυχικής υγείας. Ως εκ τούτου, μία νέα επιστήμη φαίνεται ότι διαμορφώνεται αυτή της: Ψυχο-διαιτολογίας (Psycho-dietetics)!

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «Ψυχολογία και Διατροφή» (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) κινείται γύρω από πέντε (5) κύριους θεματικούς άξονες:

 1. Διατροφή, Ψυχολογία και Παιδί
 2. Αθλητική Ψυχολογία και Διατροφή
 3. Η Ψυχολογία της Διατροφής σε Φυσιολογικές Καταστάσεις
 4. Ψυχοπαθολογία και Διατροφή
 5. Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας – Διατροφής και Πρακτικές Εφαρμογές

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάθε επιπλέον μείζονα θεματική ενότητα εμπλουτίζεται από επιπλέον πρακτικές εφαρμογές!

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της ψυχολογίας στη διαμόρφωση των διατροφικών επιλογών, αλλά και της διατροφής ως μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχολογικών μεταπτώσεων, διατροφικών διαταραχών και ψυχιατρικών νόσων, μέσω της κατανόησης των αιτιολογικών τους μηχανισμών. Ως απώτερος στόχος τίθεται η αποτελεσματική ψυχολογική και διατροφική υποστήριξη των ατόμων που χρήζουν εξειδικευμένης ψυχο-διαιτολογικής στήριξης με τελικό αποτέλεσμα την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η παρεχόμενη γνώση είναι υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και προέρχεται από εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, βιοχημικοί, βιολόγοι κλπ,),  υψηλού επιστημονικού κύρους. 

Απευθύνεται σε ψυχολόγους και διατροφολόγους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της ψυχο-διαιτολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρει άμεσα τους διατροφολόγους διότι αναλύει την διασύνδεση μεταξύ της ψυχολογίας και της διατροφής, εμβαθύνοντας στους μηχανισμούς της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

Ενδιαφέρει όμως απόλυτα ψυχολόγους όπως και ψυχιάτρους, διότι τους προσφέρει την απαιτούμενη γνώση στο πεδίο της διατροφικής διαχείρισης των ψυχολογικών μεταπτώσεων και Διατροφικών Διαταραχών, των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και της ανάλυσης της συμμετοχής των διαφόρων θρεπτικών συστατικών (και άρα της διατροφής) στα διάφορα βιοχημικά μονοπάτια της ψυχιατρικής.

Το «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) παρέχεται ως υβριδική – μικτή μάθηση ή αλλιώς Blended Learning, συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών εξ’ αποστάσεως δραστηριοτήτων, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με 80 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 240 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο τίτλος “Nutrition Professional” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η απονομή του τίτλου δεν συνεπάγεται ακαδημαϊκή πιστοποίηση ή αναγνώριση επιστημονικής επάρκειας ή απόκτηση τίτλου ειδικότητας, αλλά πάντα αποτελεί ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY (N.P.Psy) σε αριθμούς!

0
Συνολικές Ώρες (Δια Ζώσης και Εξ’ Αποστάσεως εκπαίδευση)
0
Ακαδημαϊκό Έτος
0
Ενότητες
0
Ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρητικής κατάρτισης
0
Ώρες Δια Ζώσης Εκπαίδευσης
0
Ώρες Εργαστηριακών Ασκήσεων
0
Ώρες Πρακτικής Άσκησης
0
Ώρες Live Conference Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων και ανάλυση περιστατικών

Το ΠΡΩΤΟ και Μοναδικό Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στην Ελλάδα,
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία)!

Ψυχολογία & Διατροφή (Ψυχοδιαιτολογία)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Εποπτεία. Το «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) κινείται γύρω από πέντε (5) κύριους θεματικούς άξονες:
 1. Διατροφή, Ψυχολογία και Παιδί
 2. Αθλητική Ψυχολογία και Διατροφή
 3. Η Ψυχολογία της Διατροφής σε Φυσιολογικές Καταστάσεις
 4. Ψυχοπαθολογία και Διατροφή
 5. Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας - Διατροφής και Πρακτικές Εφαρμογές

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάθε επιπλέον μείζονα θεματική ενότητα εμπλουτίζεται από επιπλέον πρακτικές εφαρμογές.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
 • Διασύνδεση Επιστημών Ψυχολογίας και Διατροφολογίας
 • Διάγνωση και Αντιμετώπιση Διαταραχών Συμπεριφοράς στα Παιδιά
 • Διαταραχές Λήψης Τροφής στα Παιδιά
 • Παιδική Διατροφή, Παχυσαρκία και Ψυχοπαθολογία
 • Ψυχοκοινωνικό και Οικονομικό Επίπεδο στην Παιδική Παχυσαρκία
 • Ψυχο-θεραπευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας
 • Αθλητική Ψυχολογία και Τεχνικές Ενίσχυσης
 • Διατροφικές Διαταραχές στους Αθλητές
 • Αλληλεπίδραση του Stress με τη Διατροφική Συμπεριφορά
 • Συναισθηματική Υπερφαγία και Αντιμετώπιση
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT): Εφαρμογές στην Διαιτολογική Πράξη
 • Αιτιοπαθογένεια και Αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών
 • Διατροφή στις Ψυχιατρικές Ασθένειες
 • Διασύνδεση Ψυχιατρικών Παθήσεων, Αυτοάνοσων Νοσημάτων και Διατροφής
 • Διαταραχές Γαστρεντερικού Συστήματος και Ψυχιατρικές Παθήσεις
 • Βιταμίνη D, Άγχος και Κατάθλιψη
 • Αλληλεπίδραση Διατροφής και Φαρμακευτικής Αγωγής

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις ενότητες στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY” είναι το Πρώτο και Μοναδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στην Ελλάδα, Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχοδιαιτολογίας!

 • Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 (LIVE): Διασύνδεση Επιστημών Ψυχολογίας και Διατροφολογίας
 • Σάββατο 18 Μαρτίου 2023: Αθλητική Ψυχολογία και Τεχνικές Ενίσχυσης
 • Σάββατο 1 Απριλίου 2023: Διατροφικές Διαταραχές στους Αθλητές
 • Σάββατο 22 Απριλίου 2023 (LIVE): Αλληλεπίδραση του Stress με τη Διατροφική Συμπεριφορά
 • Σάββατο 6 Μαΐου 2023 (LIVE): Συναισθηματική Υπερφαγία και Αντιμετώπιση
 • Σάββατο 20 Μαΐου 2023: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Διαταραχών Συμπεριφοράς στα Παιδιά
 • Σάββατο 27 Μαΐου 2023 (LIVE): Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT): Εφαρμογές στην Διαιτολογική Πράξη
 • Σάββατο 3 Ιουνίου 2023: Διαταραχές Λήψης Τροφής στα Παιδιά
 • Σάββατο 10 Ιουνίου 2023: Ψυχο-θεραπευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας
 • Σάββατο 17 Ιουνίου 2023: Παιδική Διατροφή, Παχυσαρκία και Ψυχοπαθολογία
 • Σάββατο 24 Ιουνίου 2023: Ψυχοκοινωνικό και Οικονομικό Επίπεδο στην Παιδική Παχυσαρκία
 • Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 (LIVE): Αιτιοπαθογένεια και Αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών
 • Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 (LIVE): Διατροφή στις Ψυχιατρικές Ασθένειες
 • Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 (LIVE): Διασύνδεση Ψυχιατρικών Παθήσεων, Αυτοάνοσων Νοσημάτων και Διατροφής
 • Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 (LIVE): Διαταραχές Γαστρεντερικού Συστήματος και Ψυχιατρικές Παθήσεις
 • Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 (LIVE): Βιταμίνη D, Άγχος και Κατάθλιψη
 • Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 (LIVE): Αλληλεπιδράσεις Διατροφής και Φαρμακευτικής Αγωγής
 • Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023: Εργαστήρια – Workshops
 • Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023: Πρακτική άσκηση
 • Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023: Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών

 • Ώρες διεξαγωγής LIVE ενοτήτων: 11.00 – 14.00
Σημείωση: Με την ένδειξη (LIVE) αναφέρονται οι ενότητες που θα πραγματοποιηθούν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (LIVE STREAMING αναμετάδοση). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η ενότητα θα αναρτάται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μετά από κάποιες ημέρες!
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα (1) ακαδημαΐκό έτος.

Οι ειδικευόμενοι μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μέρους του προγράμματος (π.χ. εργαστήρια, πρακτική άσκηση, εποπτεία κλπ.) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Επίσης, για λόγους ανωτέρας βίας η ολοκλήρωση του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης “Nutrition Professional in Psychology” δύναται να παραταθεί.
Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής: «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μέσω δια ζώσης παρουσίας και διαδικτύου (Blended Learning).
Η υβριδική-μικτή μάθηση (Blended Learning), συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών εξ’ αποστάσεως δραστηριοτήτων, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Στο περιβάλλον της μικτής μάθησης το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για χρήση. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό μάθησης, σε μια καθοδηγούμενη ή αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, που σχεδιάζεται με στόχο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μικτής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε:
 • Χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης
 • Χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας
 • Συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης
 • Ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης
 • Στόχευση σε προγράμματα τόσο γενικού όσο και ειδικού περιεχομένου
 • Ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες στις κεντρικές Δομές της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Προμπονά 27 & Επινίκου 4, Άνω Πατήσια - Ριζούπολη) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.

Για τους Εκπαιδευόμενους που δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία λόγω απόστασης (π.χ. κάτοικος άλλης πόλης ή εξωτερικού) στις Δια Ζώσης διαλέξεις, το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής: «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) μπορεί να πραγματοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE!
Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστριες:


Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

O Δρ. Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookInstagramEmail
Δρ. Ορέστης Γιωτάκος
Ψυχίατρος

Ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος είναι Ψυχίατρος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Δρ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας

O Δρ. Νικόλαος Κ. Ανδρικόπουλος είναι Ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας - Χημείας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Email
Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη
Βιοχημικός-Διατροφολόγος

Η Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Δρ. Ελένη Τσάτσα
Παιδίατρος

Η Ελένη Τσάτσα είναι Ιατρός, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε την ειδίκευση της Παιδιατρικής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Γεωργία Καπώλη, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η Γεωργία Καπώλη είναι πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Roehampton of Surrey του Λονδίνου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

email
Μαντώ Αγουρίδου, MSc
Κλινική Ψυχολόγος

Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookEmail
Ευθυμία Κίννα, MSc
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Η Ευθυμία Κίννα, MSc είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην θεραπεία των Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών και στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Βασιλική Χαρατσή, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η Βασιλική Χαρατσή MSc, είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με ειδίκευση στο Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Αναστασία Θεοδωροπούλου, MSc
Βιολόγος, Διατροφολόγος

Η Αναστασία Θεοδωροπούλου MSc είναι Βιολόγος, Διατροφολόγος. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Ειρήνη Κλησιάρχη
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Η Ειρήνη Κλησιάρχη είναι Σύμβουλος ψυχικής υγείας με ΒSc in Psychology & Counseling στο Teesside University.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy).  

• N.P. - NUTRITION PROFESSIONAL: Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096  

Η Ολοκλήρωση επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, την παράδοση των γραπτών εργασιών (όπου κρίνεται απαραίτητο), την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της θετικής αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.  

Στους αποφοίτους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (εφόσον ζητηθεί). Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και αναγράφει τη μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες και το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης.  

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης απονέμονται στους Εκπαιδευόμενους μετά τη λήξη του κύκλου σπουδών σε ειδική τελετή απονομής μετά από τη λήξη του κύκλου σπουδών και μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης. Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Ειδικών Ψυχιατρικής Διατροφής της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.  

Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών εξετάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

Ο τίτλος «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

 

Δίδακτρα

 • NUTRITION PROFESSIONAL
  in PSYCHOLOGY

 • Έκπτωση
 • Συνολικές Ώρες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΛ.Δ.Ε.
 • Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
 • Κατοχύρωση Θέσης:
 • Δυνατότητα δόσεων
 • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ (Επιπλέον -10%)
 • Εγγραφές έως:
 • STANDARD
  Κόστος Διδάκτρων

 • 2.240

 • 400
 • 200€
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ: 2.240€
  • ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ: 200€

  • ΠΡΟΚ/ΛΗ: 810€ (έως 04/03)
  • 1η ΔΟΣΗ (1-10/04): 410€
  • 2η ΔΟΣΗ (1-10/06): 410€
  • 3η ΔΟΣΗ (1-10/09): 410€
  3
 • Το τελικό κόστος
  ορίζεται στα 2.010€

  (Δυνατότητα 2 Δόσεων)
 • Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ειδικές εκπτώσεις παρέχονται για εγγραφές εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας (Early bird), σε φοιτητές, σε ανέργους και για πολύτεκνους. Τα δίδακτρα καταβάλλονται και εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο είσπραξης στα στοιχεία του συμμετέχοντα. Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) ή/και τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!
pdf iconΠατήστε για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Ψυχοδιαιτολογία"

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΟΛΗ*

  EMAIL*

  ΣΠΟΥΔΕΣ:

  ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

  ΙΔΡΥΜΑ:

  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

  Άλλη:

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY”;

  Σύσταση:

  Άλλο

  ΣΧΟΛΙΑ

  Εκπτωτικός Κωδικός

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ου Κύκλου - «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου Κύκλου - «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy)

  Ώρες διεξαγωγής LIVE ενοτήτων: 11.00 – 14.00

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει την αλληλεπίδραση της διαιτολογικής και ψυχολογικής επιστήμης. Οι δυο αυτές σημαντικές επιστήμες συσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν, τόσο έμμεσα όσο και άμεσα. Ολοένα και περισσότερες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει η ψυχολογική ισορροπία στον καθορισμό των διατροφικών επιλογών. Και αντίστροφα, όχι μόνο οι διατροφικές συνήθεις φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική κατάσταση, αλλά και επιβεβαιώνεται ερευνητικά η εμπλοκή διαφόρων θρεπτικών συστατικών στους βιοχημικούς μηχανισμούς της αιτιοπαθογένειας ψυχιατρικών νόσων, όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, η σχιζοφρένεια και η κατάθλιψη.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναφερθούν διεξοδικά και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλή εργασιακή απόδοση, περιθωριοποίηση – Bullying λεκτικό και σωματικό), οι οποίοι συνδέονται με τις διατροφικές συνήθειες και την παχυσαρκία.

  Τέλος, θα παρουσιαστεί η αλληλεπίδραση των δύο επιστημών με τον προσδιορισμό της διασύνδεσής τους. Εξετάζεται αμφίπλευρα η εμπλοκή των μηχανισμών της ψυχολογικής παρέμβασης στον επαναπροσδιορισμό των διατροφικών επιλογών και αντιστρόφως η διατροφική διαχείριση ψυχολογικών και συναισθηματικών μεταπτώσεων, αλλά και διαφόρων μορφών ψυχοπαθολογίας όπως είναι η κατάθλιψη και οι διαταραχές ιδεοψυχαναγκαστικού φάσματος.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας (sports psychology) ως έναν επιμέρους επίπεδο της επιστήμης της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει κατ’ εξοχήν στην αθλητική δραστηριότητα και στοχεύει στην βελτίωσή της. Μελετά τη συμπεριφορά των ατόμων που ασχολούνται με την άσκηση και τον αθλητισμό.

  Καθώς ο αθλητισμός σχετίζεται τόσο με το σώμα και την άσκηση, όσο και με την ψυχή και τις σκέψεις, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς ο αθλητής μπορεί να διαχειρίζεται τις ψυχικές προκλήσεις, συνδυαστικά με τη σωματική καταπόνηση και την έντονη προσπάθεια.

  Αρχικά στην παρούσα εκπαιδευτική ενότητα, προσεγγίζεται η αθλητική ψυχολογία από κάθε πλευρά και αναλύονται οι βασικές αρχές της, σε συνδυασμό με τα κίνητρα και τους στόχους της άσκησης και του αθλητισμού, όπως και της σχέσης τους με την προσωπικότητα και την ψυχική υγεία του αθλητή.

  Στη συνέχεια, αναφέρεται ο ρόλος της εξειδικευμένης προσέγγισης στην ψυχολογική ενίσχυση των αθλητών, αλλά και ειδικότερα των ποδοσφαιριστών για την επίτευξη μέγιστων αγωνιστικών στόχων και επιδόσεων.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, γίνεται εκτενής επιπλέον αναφορά στις μεθόδους διαχείρισης του στρες και της ψυχολογίας σε ειδικές δομές αθλητισμού, όπως είναι οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

  Τέλος, η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση του όρου ψυχοβιολογία του αθλητισμού και της άσκησης που πιθανά προσδιορίζει την τελειομανία και τον εγωκεντρισμό στον αθλητισμό, αλλά και της προσέγγισης εγρήγορσης-αποδοχής-δέσμευσης στην εκπαίδευση αγωνιστικών δεξιοτήτων.

  Σημείωση: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει επιπλέον σεμιναριακό επιστημονικό υλικό σχετικά με την:

  1. Ψυχολογική ενίσχυση αθλητή για επίτευξη αγωνιστικών στόχων

  2.  Υποστήριξη της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών και

  3. Διαχείριση στρες και ψυχολογίας στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες

  Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει την επικινδυνότητα και την αντιμετώπιση των διαταραχών διατροφής στους αθλητές.

  Ορισμένα αθλήματα που απαιτούν τον έλεγχο του σωματικού βάρους αυξάνουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση διαταραχών διατροφής, όπως είναι η νευρική ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν σε αγωνίσματα όπως είναι η ενόργανη γυμναστική, η πάλη, η άρση βαρών, η ρυθμική, η συγχρονισμένη κολύμβηση, τα αθλήματα αντοχής κλπ., ανήκουν στην «ομάδα υψηλού κινδύνου» δεχόμενοι συνεχώς πιέσεις για μείωση του σωματικού βάρους. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά.

  Στην συγκεκριμένη ενότητα, αρχικά, προσδιορίζεται η έννοια της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό, όταν η υπερβολική ενασχόληση με τη διατροφή και την εικόνα του σώματος παρουσιάζεται σε σημείο που επηρεάζει την καθημερινή ζωή του αθλητή.

  Στη συνέχεια, αναλύονται σοβαρότερες μορφές των εν λόγω διαταραχών, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση και την υγεία του αθλητή, όταν συνοδεύονται από την πρόκληση εμετού ή ακόμα και την χρήση διαφόρων ουσιών όπως διουρητικά, λιποδιαλυτές και στεροειδή αναβολικά.

  Τέλος, δίνεται έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ψυχολόγου και του διατροφολόγου και στην εξειδίκευση που προκύπτει από το σημείο επαφής των δύο αυτών επιστημών την Ψυχοδιαιτολογία (Psycho-dietetics) ή διατροφική ψυχολογία (Nutritional psychology), με σκοπό να αποφευχθούν τέτοιου είδους πρακτικές σε θέματα διατροφής και σωματικού βάρους και παράλληλα να προωθείται διεπιστημονικά ο ισορροπημένος τρόπος διατροφής.

  Στόχος της ενότητας είναι να εξετάσει την αλληλεπίδραση του στρες με τη διατροφική συμπεριφορά. Το οξύ άγχος/στρες είναι μία απόλυτα φυσιολογική βιοχημική αντίδραση του σώματος σε κάποια απειλή ή κίνδυνο, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας (fight or flight response).

  Αντίθετα, το χρόνιο στρες εγκυμονεί προοπτικά σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Αρχικά, θα παρουσιαστεί ο μηχανισμός της διασύνδεσης του χρόνιου στρες με διαταραχές και συμπτώματα, όπως ταχυκαρδίες, πονοκέφαλο, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, αύξηση βάρους, γαστρεντερικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, διαβήτη, οστεοπόρωση, αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού κλπ. Στο πεδίο αυτό, θα προσδιοριστεί και ο ρόλος βασικών ορμονών, όπως είναι η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, αλλά και των νευροδιαβιβαστών.

  Στη συνέχεια, θα αναλυθεί ο συσχετισμός του χρόνιου στρες με τις μεταβολές στην όρεξη και στις διατροφικές προτιμήσεις που μπορούν να επιφέρουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση του σωματικού βάρους.

  Τέλος, θα αναλυθεί η υπόθεση ότι η διατροφή επηρεάζει τα επίπεδα άγχος, εφόσον διάφορα θρεπτικά συστατικά σχετίζονται με τη χαλάρωση, την καλή διάθεση, την ομαλή ροή του αίματος και την βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου, παράγοντες που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση του στρες. Μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε τρυπτοφάνη, είναι πιθανόν να αποδίδουν θετικά οφέλη προς την κατεύθυνση αυτή. 

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει την αντιμετώπιση της συναισθηματικής υπερφαγίας, ως μία λανθάνουσα ή μη διατροφική διαταραχή που σχετίζεται με την μεγαλύτερη κατανάλωση ποσότητας τροφής από το άτομο όταν είναι ψυχολογικά φορτισμένο.

  Συμβαίνει ανεξάρτητα από τη σωματική πείνα για ικανοποιήσει καθαρά συναισθηματικούς λόγους.  Αμερικανική Εταιρεία Ψυχολογίας το 2019, αναφέρει ότι το 27% των ενηλίκων καταναλώνει τροφή για να διαχειριστεί το στρες. Αρχικά, αναλύονται τα αίτια της συναισθηματικής υπερφαγίας ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο.

  Η αιτιολογία του αφορά ενδοατομικούς, διατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Στους ενδοατομικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνεται και η βιολογική προδιάθεση. Φαίνεται πως υπάρχει κληρονομικότητα στην υπερφαγία και μια δυσκολία στη νευροδιαβίβαση του εγκεφάλου. Στους Διατομικούς παράγοντες συγκαταλέγεται η προδιάθεση στο άγχος και τη θλίψη.

  Οι διαταραγμένες σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους, οι οποίες υπήρχαν από νωρίς στη ζωή και συνεχίζουν να υφίστανται στην ενηλικίωση, μπορούν να οδηγήσουν στην υπερφαγία. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η σχέση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με την εκδήλωση υπερφαγικών επεισοδίων.

  Τέλος, παρουσιάζεται η ολιστική διαχείριση του φαινομένου που περιλαμβάνει τη συνδρομή του διατροφολόγου και του ψυχολόγου.

  Σκοπός είναι ο πρώτος να ενισχύσει τη δουλειά του δεύτερου (και αντίστροφα), ώστε το άτομο να εξασκηθεί στην ενσυνείδητη διατροφή μέσω ελέγχου των συναισθημάτων και να εκπαιδευθεί σχετικά με τη διατροφική αξία των τροφίμων, ώστε το σημείο προσοχής να είναι το πόσο θρεπτικά είναι τα τρόφιμα και όχι το πόση ενέργεια αποδίδουν. 

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) ως ένα  σημαντικό θεραπευτικό μέσο μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των διαταραχών διατροφής και στην παρέμβαση για την απώλεια σωματικού βάρους.

  Έχει ως σκοπό, την παροχή ειδικών συμβουλών γύρω από το συγκεκριμένο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο στο επίπεδο τόσο της ερευνητικής αναφοράς, όσο και της κλινικής πράξης.

  Αρχικά, παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο, οι αρχές και η δομή της CBT, όπως και οι εφαρμογές της ως θεραπευτικό μοντέλο σε μία πλειάδα κλινικών διαταραχών και προβλημάτων (άγχος, φοβίες κλπ.).

  Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεωρία διερευνάται ως προς την εφαρμογή, τη χρήση και την αποτελεσματικότητά της πέραν του ενήλικου ατόμου, με αναφορές σε παιδιά, εφήβους, ζευγάρια και οικογένειες.

  Στη συνέχεια, αναλύεται η συμβολή της στη θεραπεία απώλειας βάρους ως μια μορφή συμβουλευτικής- ψυχοθεραπευτικής υπηρεσίας που έχει ως στόχο να ρυθμίσει τους ψυχολογικούς παράγοντες που είναι δυνατόν να οδηγούν σε υπερφαγικά επεισόδια.

  Η Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και, τελικά, να τροποποιήσουν τις αρνητικές γνώσεις (σκέψεις) που συχνά οδηγούν σε «ανθυγιεινές» συμπεριφορές. Η εν λόγω θεραπεία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος, καθώς η σχέση με το φαγητό είναι συχνά μόνο το σύμπτωμα ενός βαθύτερου ζητήματος. Μέσα από μια σειρά αλλαγών στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού γευμάτων, μπορεί ουσιαστικά να επιτευχθεί η απώλεια βάρους.

  Εκτός από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει και στην αύξηση της κατανόησης σχετικά με τη σχέση με το φαγητό, αλλά και να συμβάλει στη διαχείριση τυχόν υποκείμενων ζητημάτων που συντελούν στην αύξηση βάρους, στην υπερκατανάλωση τροφής, στην αρνητική εικόνα του σώματος κτλ.

  Τέλος, παρουσιάζονται οι πρόσφατες έρευνες σχετικά με την ηθική πρακτική της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Προσέγγισης όπως η δεοντολογία, η τήρηση ορίων κτλ.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία διάγνωσης και αντιμετώπισης της διαταραγμένης συμπεριφοράς στα παιδιά που μαζί και με άλλους παράγοντες μπορεί να σχετίζεται και με τη διατροφή.

  Αρχικά, αναφέρονται συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια για τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα παιδικής ψυχοπαθολογίας (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, νοητική διαταραχή, διαταραχές επικοινωνίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ΔΕΠΥ).

  Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα σημάδια που θα πρέπει να υποψιάσουν έναν κλινικό ότι ένα παιδί μπορεί να έχει διαταραχές συμπεριφοράς που είναι πιθανό να σχετίζονται με τη διατροφή (ξαφνική/απότομη αύξηση βάρους, μείωση απόδοσης στο σχολείο, δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος, ιστορικό παχυσαρκίας-κατάθλιψης στην οικογένεια, συχνός αυτοσαρκασμός του παιδιού σχετικά με το βάρος του, αναφορές για Bullying – στιγματισμό στο σχολείο, χαμηλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα το παιδί να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητές του, συστηματικά μη υγιεινός τρόπος διατροφής, εξαντλητικές δίαιτες, συναισθηματικό φαγητό, φαγητό από αντίδραση σε ένα δυσάρεστο ή ευχάριστο γεγονός).

  Επίσης, θα διευκρινιστεί τι πρέπει να κάνει ο ειδικός εάν καταλάβει ότι ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να δυσχεραίνουν τη ρύθμιση του βάρους στα παιδιά.

  Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών παρουσιάζεται η χρήση τεχνικών γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας (CBT) όπως: θέσπιση στόχων, ημερολόγιο, επιβράβευση, επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων και η μεταβολή – επαναπροσδιορισμός των πεποιθήσεων.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διάφορες διαταραχές λήψης τροφής που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Αρχικά, αναλύεται η έννοια των διαταραχών λήψης τροφής στην παιδική ηλικία όπως και τα είδη των διαταραχών αυτών: ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, διαταραχή αδηφαγίας, πίκα (Αλλοτριοφαγία), διαταραχή μηρυκασμού και η αποφευκτική – περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής.

  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια των ανωτέρω διαταραχών, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι επιπλοκές τους.

  Ακόμη, κατά τις παραπάνω διαδικασίες παρουσιάζονται και δυσκολίες – εμπόδια στη θεραπεία, τα οποία ο ειδικός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του.

  Έτσι, στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα εκάστοτε προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη κινήτρων για τα παιδιά, τη χαμηλή συμμόρφωση, με τη στάση της οικογένειας όταν πιστεύει ότι ένα παχύσαρκο παιδί είναι υγιές, με την εύκολη πρόσβαση στο junk food και με τη διαφήμισή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεόρασης, με το μη υποστηρικτικό οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον, με παλαιότερες αποτυχημένες προσπάθειες υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής και με τις γενικότερες διατροφικές συνήθειες / τρόπο ζωής της οικογένειας.

  Στο τέλος της ενότητας θα αναφερθούν τρόποι διαχείρισης παιδιών με διατροφικές διαταραχές με βάση το γνωσιακό – συμπεριφορικό μοντέλο (CBT) και θα εξηγηθεί η σημασία του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου προσέγγισης στη διαχείριση παιδιών με διατροφικές διαταραχές.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα διάφορα ψυχο-θεραπευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

  Αρχικά, αναλύονται οι στόχοι και το περιβάλλον θεραπείας.

  Στο κυρίως μέρος, καταγράφονται οι τεχνικές συμπεριφορικής θεραπείας και επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος της συμμετοχής των γονέων στις σχετικές παρεμβάσεις.

  Τέλος, παρατίθενται οι ενδεδειγμένες δομές και η οργάνωση των στοχευμένων προγραμμάτων.

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει το συσχετισμό της παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική διατροφή και την παχυσαρκία.

  Είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδιά με παχυσαρκία βιώνουν ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ψυχο-συναισθηματική τους κατάσταση και γενικότερα την ποιότητα της ζωής τους. Αυτά τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν συνδεθεί με παράγοντες πρόκλησης διαταραχών διατροφής στα παιδιά και κατ’ επέκταση με αδυναμία ρύθμισης του σωματικού τους βάρους.

  Επομένως, οι ειδικοί επιστήμονες καλό είναι να διευρύνουν την προσέγγισή τους λαμβάνοντας υπόψη και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών με παχυσαρκία, προκειμένου να εξατομικεύουν την παρέμβασή τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.

  Έτσι, σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η σχέση της κατάθλιψης (έμμεση σύνδεση), του άγχους, και άλλων μορφών παιδικής ψυχοπαθολογίας με τη διατροφή.

  Επίσης, θα αναφερθούν οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλή απόδοση στο σχολείο, περιθωριοποίηση – Bulling λεκτικό και σωματικό) που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία.

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει το συσχετισμό του ψυχοκοινωνικού και οικονομικού επιπέδου με την παιδική παχυσαρκία. Α

  ρχικά, παρουσιάζονται τα σχετικά επιδημιολογικά δεδομένα από αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες, όπως και από την Ελλάδα.

  Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές και οι επιμέρους συνιστώσες του ψυχοκοινωνικού και οικονομικού επιπέδου που σχετίζονται τόσο με τη συνολική, όσο και με την κεντρική παιδική παχυσαρκία.

  Τέλος, αποτυπώνεται η σχέση του του ψυχοκοινωνικού και οικονομικού επιπέδου με την παιδική παχυσαρκία και προσδιορίζονται οι προβλεπτικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη σχέση.

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει την αιτιοπαθογένεια και την αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών.

  Η επιτομή της επιβεβλημένης συνεργασίας μεταξύ ψυχιάτρων, ψυχολόγων και διατροφολόγων, ή αλλιώς της παρέμβασης εξειδικευμένου διατροφολόγου – ψυχοδιαιτολόγου (Psycho-dietitian) ή του ψυχολόγου με ειδίκευση στη διατροφή (Nutritional Psychologist / διατροφο-ψυχολόγος) ή του ψυχιάτρου με ειδίκευση στη διατροφή (Nutritional Psychiatrist), εντοπίζεται στο πεδίο των Διατροφικών Διαταραχών.

  Οι διατροφικές διαταραχές είναι πολύπλοκα προβλήματα που συνήθως οδηγούν σε επικίνδυνες και μη λειτουργικές συμπεριφορές, όπως αυστηρές δίαιτες, υπεργυμναστική, εκκαθαριστικές μεθόδους ή υπερκατανάλωση τροφής και τελικά σε πιο σοβαρά ζητήματα όπως υπερβολική απώλεια ή πρόσληψη βάρους, με αποτέλεσμα διάφορες επικίνδυνες επιπλοκές στην κατάσταση της υγείας. Ως ψυχιατρικά νοσήματα σχετίζονται άμεσα (όπως υποδηλώνει άλλωστε και το όνομά τους) με τη διατροφή.

  Στην ενότητα αυτή, αρχικά, αναφέρεται ο ορισμός τους σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ομοσπονδία (American Psychiatric Association), η οποία προσδιορίζει ως «Διατροφικές Διαταραχές» τη Νευρική ανορεξία, την ψυχογενή Βουλιμία, την Ψυχαναγκαστική Υπερφαγία (Binge Eating Disorder – BED), την Περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder), και την αλλιώς προσδιοριζόμενη διαταραχή σίτισης ή πρόσληψης τροφής (Other Specified Feeding or Eating Disorder).

  Η έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων, παίζει μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και η ψυχοδιαιτολογική (Psycho-dietetics) επιστήμη μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων καλύτερα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασθενών.

  Στη συνέχεια, αναλύεται η θεραπευτική προσέγγιση των διατροφικών διαταραχών, η οποία βασίζεται σε μία σύνθετη προσέγγιση από Διαιτολόγο-Διατροφολόγο για την διατροφική εκπαίδευση και το σχεδιασμό γευμάτων και βέβαια από Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή για την ψυχολογική υποστήριξη.

  Τέλος, παρουσιάζονται οι στόχοι της διατροφικής υποστήριξης, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της μεταβολικής λειτουργίας του οργανισμού και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους, την αντιστροφή των επιπλοκών με τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, τη βελτίωση της διάθεσης και την εκμάθηση των βασικών κανόνων σωστής διατροφής.

  Στόχος της ενότητας είναι να προσδιορίσει τη σχέση της διατροφής με διάφορα ψυχιατρικά νοσήματα (π.χ. σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κλπ.), ως  μία καλά τεκμηριωμένη υπόθεση που εντοπίζεται τόσο στο επίπεδο του συσχετισμού της ανεπάρκειας διαφόρων θρεπτικών συστατικών (πχ. βιταμίνη D, λίθιο, μαγνήσιο, τρυπτοφάνη κλπ.) με την επίπτωση και τον επιπολασμό τους, όσο στη συμμετοχή των διατροφικών συστατικών ως μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης.

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι βιοχημικοί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν την συμμετοχή διατροφικών συστατικών στην βιοσύνθεση ορμονών, στη νευρωνική διαφοροποίηση, στην αξονική συνδεσιμότητα, καθώς και στην εγκεφαλική λειτουργία, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου.

  Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο ρόλος διαφόρων θρεπτικών συστατικών στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου με δράσεις που εντοπίζονται μεταξύ άλλων στο νευρωνικό πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την απόπτωση.

  Η ευρεία κατανομή υποδοχέων διατροφικών συστατικών (πχ. βιταμίνη D) στον εγκέφαλο, ενδεχομένως να συνεισφέρει προς αυτές τις κατευθύνσεις. Διαδικασίες όπως εκείνες της μάθησης, της μνήμης, της ρύθμισης των κινήσεων και ενδεχομένως της κοινωνικής συμπεριφοράς, επηρεάζονται από μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Στο σημείο αυτό αναλύεται διεξοδικά και ο ρόλος του οξειδωτικού στρες, ως επιβαρυντικού παράγοντα στην παθοφυσιολογία των ψυχιατρικών νοσημάτων.

  Τέλος, προσδιορίζεται η ενδεδειγμένη διατροφική παρέμβαση που μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της φυσιολογικής μεταγραφικής λειτουργίας των υποδοχέων τόσο στον εγκέφαλο, όσο και στους νευρώνες με στόχο τη βελτίωση της πνευματικής και ψυχικής υγείας. Η διατροφική διαχείριση του ψυχιατρικού ασθενή, η αποφυγή της αύξησης του σωματικού βάρους και ο περιορισμός έτερων διατροφοεξαρτώμενων συνεπειών της φαρμακευτικής αγωγής, είναι αντικείμενα κομβικής σημασίας στην συγκεκριμένη ενότητα.

  Για μία ακόμη φορά αναδεικνύεται η σημασία της εξειδίκευσης που προκύπτει από το σημείο επαφής των επιστημών της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της διαιτολογίας: Ψυχοδιαιτολογία (Psycho-dietetics) ή διατροφική ψυχολογία (Nutritional Psychology) ή διατροφική ψυχιατρική (Nutritional Psychiatry), με σκοπό να αντιμετωπίζονται ολιστικά και συνεπώς περισσότερο αποτελεσματικά οι συγκεκριμένοι ασθενείς.

  Στόχος της ενότητας είναι να εξετάσει τη διασύνδεση των ψυχιατρικών παθήσεων, των αυτοάνοσων νοσημάτων και της διατροφής. Οι ανοσολογικές οδοί που παίζουν ρόλο στην αιτιολογία του συνόλου των ψυχωτικών διαταραχών λαμβάνουν αυξημένο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες. Ευρήματα συνδέουν διάφορους δείκτες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, με τις ψυχιατρικές διαταραχές (ψύχωση, σχιζοφρένεια κλπ.). Για παράδειγμα, κλινικές μελέτες διαπιστώνουν αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών σε ασθενείς με ψύχωση.

  Ταυτόχρονα, αρκετές επιδημιολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας, έχουν αναδείξει θετικές συσχετίσεις μεταξύ Αυτοάνοσων Νοσημάτων και ψυχιατρικών παθήσεων.

  Αρχικά, παρουσιάζονται τα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τις συσχετίσεις μεταξύ αυτοάνοσων ασθενειών και ψυχιατρικών παθήσεων, καθώς και οι Μηχανισμοί που ευθύνονται για αυτή τη διασύνδεση. Οι παράγοντες κινδύνου τόσο για τις αυτοάνοσες ασθένειες όσο και για τη σχιζοφρένεια, περιλαμβάνουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως λοιμώξεις και στρες, με γενετικά χαρακτηριστικά που εμπλέκουν την περιοχή HLA.

  Επίσης, αναφέρονται αυτοάνοσα νοσήματα όπως η Σκλήρυνση κατά Πλάκας και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, τα οποία παρουσιάζουν τις υψηλότερες συχνότητες νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ψύχωσης, σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες.

  Στη συνέχεια, αναλύεται η αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων αυτοάνοσων νοσημάτων και αυξημένων κινδύνων που σχετίζονται με ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η ψύχωση και η σχιζοφρένεια.

  Η εστίαση στη σχέση μεταξύ αυτοανοσίας και ψύχωσης, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, είναι σημαντική, όχι μόνο για τους ερευνητές αλλά και για τον κάθε ασθενή. Επομένως, οι ασθενείς με ψυχωτική διαταραχή θα πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά και κυρίως όταν παρουσιάζουν συμπτώματα που πιθανόν σχετίζονται με αυτοάνοση νόσο ή άλλα προβλήματα υγείας με πιθανή διατροφοεξαρτώμενη φύση.

  Αναλύεται επιπλέον το γεγονός ότι οι ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές μπορεί να δυσκολεύονται να αναφέρουν σωματικά συμπτώματα, γεγονός που είναι σημαντικό για τους κλινικούς θεραπευτές εφόσον γνωρίζουν τον αυξημένο επιπολασμό αυτοάνοσων ασθενειών σε αυτήν την ομάδα. Τα συμπτώματα μιας ασθένειας όπως η κοιλιοκάκη ή η ρευματοειδής αρθρίτιδα θα μπορούσαν κάλλιστα να αγνοηθούν και να παραμεριστούν ως μέρος της ψύχωσης του ασθενούς, ή πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούνται από τη θεραπεία τους.

  Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η αυξανόμενη γνώση σχετικά με την πιθανή εμπλοκή των φλεγμονωδών διεργασιών σε ψυχικές διαταραχές και οι συσχετίσεις που εντοπίζονται μεταξύ αυτοανοσίας, ψυχωτικών διαταραχών και διατροφής, μπορεί να βοηθήσει το διευρυμένο πεδίο της ανοσοψυχιατρικής και ως αποτέλεσμα να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην έκβαση της υγείας των ασθενών.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη διασύνδεση μεταξύ ψυχιατρικών ασθενειών και διαταραχών του γαστρεντερικού συστήματος.

  Αρχικά, θα παρουσιαστεί η ανάλυση του όρου «ψυχική νόσος», ως έκφραση μιας συναισθηματικής διαταραχής ή διαταραχής της σκέψης ή διαταραχής της προσωπικότητας, που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική ευεξία και την υγεία του ατόμου.

  Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η διασύνδεση της ψυχικής κατάστασης με τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και το πώς τελικά συνδέεται η ψυχική νόσος με τη διαταραχή της βιολογικής ισορροπίας.

  Οι νευροφυσιολογικές έρευνες δείχνουν ότι το γαστρεντερικό σύστημα περιέχει εκατομμύρια νευρικά κύτταρα, σχεδόν όσα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό σημαίνει πως το γαστρεντερικό έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο σώμα και να ενεργοποιεί μια αντίδραση, ξεχωριστή από εκείνη του εγκεφάλου και του ΚΝΣ. Για το λόγο αυτό, το εντερικό νευρικό σύστημα συχνά αναφέρεται ως ‘δεύτερος εγκέφαλος’. Δημιουργείται μάλιστα από τους ίδιους ιστούς με το ΚΝΣ κατά την κύηση και υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ των ‘δυο αυτών εγκεφάλων’. Η σύνδεση αυτή είναι αμφίδρομη και αρκετά πολύπλοκη περιλαμβάνοντας τη συμμετοχή εκτός των άλλων, του νευρικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, τα βακτήρια του εντερικού περιεχομένου επηρεάζουν χημικές ουσίες που συνδέονται με λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η προσοχή, η μνήμη, η διάθεση. Μέσα από το πολύπλοκο δίκτυο των νεύρων του γαστρεντερικού συστήματος και των νεύρων που το συνδέουν με τον εγκέφαλο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το πνευμονογαστρικό νεύρο (vagus nerve), το γαστρεντερικό σύστημα μεταφέρει πληροφορίες στον εγκέφαλο για τις όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες.

  Τέλος, με βάση την απολύτως διατροφοεξαρτώμενη φύση του γαστρεντερικού, θα αναλυθεί η διατροφική προσέγγιση των σχετικών διαταραχών (δυσκοιλιότητα, σύνδρομο ευερέθιστού εντέρου, αυτοάνοσες διαταραχές όπως νόσο Crown, κοιλιοκάκη, ελκώδης κολίτιδα κλπ.) , η οποία σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη των ψυχιατρικών ασθενών θα στοχεύσουν στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.

  Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει τη διασύνδεση μεταξύ βιταμίνης D, άγχους και κατάθλιψης.

  Η βιταμίνη D είναι μία πολύ σημαντική θρεπτική ουσία για την οποία τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημοσιεύσεις, σχετικά με τη δράση και τη σπουδαιότητά της σε ανοσολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις. Καθώς υποδοχείς της βιταμίνης D παρουσιάζονται σχεδόν σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, καθολική είναι πλέον η άποψη ότι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των μηχανισμών του διευρυμένου πεδίου της ανοσοψυχιατρικής.

  Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, από πλήθος ερευνών υποστηρίζεται σθεναρά η αντίληψη της θετικής συσχέτισης του άγχους και της κατάθλιψης με τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D. Η κατάθλιψη και οι διάφορες μορφές της, είναι ετερογενείς διαταραχές με μεταβλητή πορεία.

  Αρχικά, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πολλαπλές μελέτες παρατήρησης που έχουν δημοσιευτεί στο πεδίο αυτό (μελέτες ασθενών μαρτύρων, συγχρονικές και μελέτες κοορτής), αλλά και οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη χορήγηση βιταμίνης D ως μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

  Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στην επιλόχεια κατάθλιψη, η οποία επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών μετά τον τοκετό. Η επιλόχεια κατάθλιψη διαχωρίζεται από τη γενική κατάθλιψη διότι αποτελεί μία ενδεχομένως παροδική διαταραχή, η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένους μη μόνιμους λόγους (πχ. μεταβολή της σωματικής κατάστασης, του τρόπου και της ποιότητας ζωής της γυναίκας μετά από τον τοκετό κλπ.).

  Επιπρόσθετα, αναλύονται και διάφορες άλλες μορφές κατάθλιψης, όπως είναι η μείζονα κατάθλιψη, η διπολική κατάθλιψη, η εποχική συναισθηματική διαταραχή, η προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή και άλλοι τύποι. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρονται οι πρόσφατες μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης D με την κλινική εικόνα, τα συμπτώματα και την εξέλιξη των παραπάνω μορφών.

  Τέλος, παρουσιάζονται οι πρόσφατες αναφορές που αφορούν στο συσχετισμό της βιταμίνης D με τα επίπεδα οξειδωτικού στρες που προκαλείται από το άγχος και την ανεπαρκή διατροφή, σε σχέση με τις διαφορές μορφές κατάθλιψης.

  Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει διεξοδικά την αλληλεπίδραση της διατροφής με τα διάφορα είδη της φαρμακευτικής αγωγής που προτείνονται στους ψυχιατρικούς ασθενείς. Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής από τους ψυχιατρικούς ασθενείς είναι μία επιβεβλημένη και αναπόφευκτη διαδικασία, η οποία συνοδεύεται και από τις διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

  Αρχικά θα αναφερθούν οι  κυριότερες παρενέργειες των ψυχιατρικών φαρμάκων, οι οποίες είναι η αύξηση του σωματικού βάρους (πολλές φορές μέσω οιδήματος) και η ανεξέλεγκτη όρεξη.

  Υπολογίζεται ότι το 25% των ατόμων που λαμβάνουν αντικαταθλιπτική αγωγή παρατηρεί σημαντική αύξηση βάρους. Γαστρεντερικές επιπλοκές, ηπατικές και νεφρικές διαταραχές, είναι μερικά από τα επιπλέον προβλήματα που μπορούν να προκύψουν ως παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής και πρέπει να αντιμετωπίζονται διατροφικά.

  Στις περιπτώσεις αυτές, η κατανάλωση άφθονων πρωτεϊνών, φυτικών ίνες και λαχανικών, η μείωση των επεξεργασμένων υδατανθράκων, η ήπια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η άσκηση μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά.

  Στη συνέχεια ως αντίστροφη σχέση, θα προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος λήψης (είδος και timing γευμάτων, διατροφικά συστατικά κλπ.) της διατροφικής αγωγής, ώστε να μειώνεται το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης τροφίμων και φαρμάκων που πολλές φορές ακυρώνει τη δραστικότητα ενός φαρμάκου.

  Τέλος, θα επισημανθεί ότι ο συνδυασμός της φαρμακευτικής αγωγής με την ψυχοθεραπεία, τη σωστή διατροφή, την άσκηση και τον καλό ύπνο λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και ισορροπίας.

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) περιλαμβάνονται περίπου 30 ώρες απόκτησης εργαστηριακής εμπειρίας πρακτικού χειρισμού του διαγνωστικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία στις ευρύχωρες ιδιόκτητες δομές της, συνολικής έκτασης 280 τ.μ., οι οποίες καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων πραγματοποιούνται πρακτικές ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά (Workshops) ακριβών διαδικασιών αξιολόγησης, με εργαλεία και διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας όπως ζυγοί ακριβείας, αναστημόμετρα, ελαστικές µετροταινίες, λιπομετρητές, δερματοπτυχόμετρα και συσκευές έμμεσης θερμιδομετρίας.

  Πιο συγκεκριμένα, οι εργαστηριακές ασκήσεις και τα διάφορα Workshops περιλαμβάνουν:

  (α) Σωματομετρήσεις. Οι σωματομετρήσεις αποτελούν το πρώτο και πλέον σημαντικό στάδιο για την ασφαλή εκτίμηση ενός διατροφικού προβλήματος. Αναλυτικά περιλαμβάνουν τις παρακάτω διαδικασίες:

  – Μέτρηση σωματικού βάρους

  – Μέτρηση ύψους

  – Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος

  – Μέτρηση περιφερειών ανατομικών σημείων

  – Λόγος περιφέρειας μέσης προς ύψος και µέσης προς ισχία

  – Προσδιορισμός λιπώδους μάζας (BIA)

  Όλες οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται με βάση τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα μετρήσεων: Χρησιμότητα, Ακριβής διαδικασία, Σημεία προσοχής, Ερμηνεία Αποτελεσμάτων.

  (β) Διατροφική αξιολόγηση. Η διατροφική αξιολόγηση αποτελεί μία συστηματική διαδικασία απόκτησης, επαλήθευσης και ερμηνείας δεδομένων, τα οποία στοχεύουν στη διάγνωση του διατροφικού προβλήματος, στον καθορισμός της διατροφικής φροντίδας και στην επαναξιολόγηση για τον προσδιορισμό της βελτίωσης ή μη των δεδομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία όπως:

  – Ερωτηματολόγιο καταγραφής διατροφικών συνηθειών

  – Ανάκληση εικοσιτετραώρου,

  – Ημερολόγιο καταγραφής γευμάτων

  – Δείκτης kidmed

  Για όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές και αναλύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκάστοτε διαδικασίας.

  (γ) Διαιτολογικό και Ψυχολογικό Ιστορικό. Η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών που αφορούν την διατροφική, αθλητική, ψυχολογική και ιατρική κατάσταση ενός ατόμου πραγματοποιείται μέσω της λήψης του διαιτολογικού ιστορικού. Πιο συγκεκριμένα:

  – Καταγράφονται όλες οι πλευρές αξιολόγησης και διάγνωσης

  – Αναλύονται όλες οι λεπτομέρειες της παρεχόμενης διατροφικής φροντίδας

  – Σημειώνονται τα αναλυτικά στοιχεία της παρέμβασης, ως σημαντικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της θεραπευτικής ομάδας

  – Συμπληρώνονται συνεχώς τα νέα δεδομένα (διατροφικά, ανθρωπομετρικά κλπ.), με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας παρακολούθησης

  Το πρωτόκολλο συμπλήρωσης του Ψυχο-διαιτολογικού Ιστορικού αναλύεται διεξοδικά μέσω πρακτικών εφαρμογών.

  (δ) Κλινική αξιολόγηση και Ψυχολογικά τεστ  

  Κλινική αξιολόγηση και πρακτικές εφαρμογές ψυχολογικών τεστ μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης των επιπέδων άγχους (προσωπικού και περιβαλλοντικού), του βαθμού κατάθλιψης κλπ., όπως επίσης και συνδυασμένη διασταύρωση των ευρημάτων με διάφορες διατροφικές παραμέτρους.

  Η παροχή εκπαίδευσης από «ειδικούς σε ειδικούς» αποτελεί ένα από τα σημαντικά εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα του κλάδου σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES). Σε συνέχεια των εργαστηριακών ασκήσεων, λαμβάνει χώρα πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά. Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των περιστατικών χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω εργαλεία, καθώς και η ενδεικνυόμενη ψυχο-διαιτολογική προσέγγιση. Τα περιστατικά προσέρχονται οικειοθελώς και εθελοντικά χωρίς οικονομική υποχρέωση, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί δήλωση συγκατάθεσης, με σκοπό την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) η πρακτική άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση ατομικών, ομαδικών και οικογενειακών συνεδριών ή/και μαγνητοσκοπημένων συνεδριών, καθώς και την εξάσκηση μέσω προσομοιώσεων. Οι συγκεκριμένοι τρόποι ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους εθελοντές του προγράμματος. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στους εκπαιδευόμενους από το βασικό τους εκπαιδευτή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε περιστατικού.

  Η εποπτεία και η ανάλυση περιστατικών αποτελεί το τελικά στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) .

  Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό τόσο από την πρακτική τους άσκηση, όσο και από τον επαγγελματικό τους χώρο. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας κατά την παρουσίαση του υλικού αυτού. Η ανάλυση των περιστατικών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Δυνατότητα εποπτείας παρέχεται επίσης στους ειδικευόμενους μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης στην ατομική, ομαδική ή/και οικογενειακή θεραπεία. Οι ειδικευόμενοι συμπληρώνουν το κομμάτι της πρακτικής τους άσκησης και με ζωντανή εποπτεία, με σχόλια ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή, αλλά και από το σύνολο της εκπαιδευτικής ομάδας.

  Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ατομικής εποπτείας σε μη εξειδικευμένους κλινικούς που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός περιστατικού διαταραχών διατροφής. Η ατομική εποπτεία τέλος, απευθύνεται και σε έμπειρους κλινικούς επαγγελματίες υγείας που θέλουν να αναπτύξουν περεταίρω συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες ή να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των πολύπλοκων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κλινικό.

  Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της ατομικής εποπτείας έχει τη μορφή ισότιμης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ δύο κλινικών επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι καλούνται να βάλουν μαζί τις γνώσεις και την εμπειρία τους ο καθένας, για να αναδείξουν τις αναγκαίες πρακτικές προς όφελος του περιστατικού και του λιγότερο έμπειρου κλινικού.

  Ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στην εποπτική σχέση στη διαχείριση ενός συγκεκριμένου περιστατικού και ο επόπτης τον καθοδηγεί σύμφωνα με τις γνώσεις, δεξιότητες, πληροφορίες, εμπειρία από παρόμοια περιστατικά και την πρόθεση να τα μοιραστεί όλα αυτά με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του πρώτου.

  Ο επόπτης υποστηρίζει και ενδυναμώνει τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει και να κατευθύνει τις κλινικές του δεξιότητες προς τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των αναγκών του περιστατικού του και την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν κατά περίπτωση και μπορεί να περιλαμβάνουν επί παραδείγματι τη μελέτη περιστατικού, την ανάλυση βίντεο του πελάτη ή συνεδρίας, τον αναστοχασμό για κλινικές συνεδρίες, τη μελέτη σημαντικών συμβάντων κλπ.

  Η εποπτεία είναι ατομική και αυτό δίνει την δυνατότητα πλήρους ευελιξίας και εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα του επιστήμονα υγείας. Η ενεργός συμμετοχή στην εποπτεία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) και αξιολογείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY

  «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy)

  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας παρουσιάζει το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχο-διαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy).

  Μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις των σημείων επαφής των δύο επιστημόνων με αποτέλεσμα να δημιουργεί τις προδιαγραφές για την ολιστική αναβάθμιση του επιστημονικού τους αντικειμένου.

  Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής (Ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) παρουσιάζονται μέσω επιστημονικών δεδομένων οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Ψυχο-διαιτολογίας (Psycho-dietetics), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών που συνδέουν την αλληλεπίδραση των δύο επιστημών. 

  Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρεχόμενη γνώση υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών πραγματοποιεί την ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ ψυχολογίας και διατροφής, αλλά και της διατροφικής διαχείρισης των ψυχολογικών μεταπτώσεων και Διατροφικών Διαταραχών, των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και της ανάλυσης της συμμετοχής των διαφόρων θρεπτικών συστατικών στα διάφορα βιοχημικά μονοπάτια της ψυχιατρικής.

  Οι επιστήμες της ψυχολογίας και της διατροφής, όπως και κάθε επιστήμη, εξελίσσονται μέσω της έρευνας. Ανακαλύπτονται νέα δεδομένα που απορρίπτουν τα προηγούμενα, και ως αποτέλεσμα πραγματοποιούνται γοργά εξελικτικά βήματα προς την ανεύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων θεραπείας και παρέμβασης. 

  Όπως είναι φυσικό, οι δυο αυτές πολύ σημαντικές επιστήμες, ακολουθούν παράλληλες πορείες. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί εκπαιδεύσεις σε ακαδημαϊκό και σε επαγγελματικό επίπεδο (eating psychology), οι οποίες έχουν ως σκοπό την έρευνα και την εφαρμογή των νέων δεδομένων στο χώρο της διατροφικής – ψυχικής υγείας. 

  Ως εκ τούτου, μία νέα επιστήμη φαίνεται ότι διαμορφώνεται αυτή της: Ψυχο-διαιτολογίας (Psycho-dietetics).

  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «ψυχολογία και διατροφή» (ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) κινείται γύρω από πέντε (5) κύριους θεματικούς άξονες:

  1. Διατροφή, Ψυχολογία και Παιδί
  2. Αθλητική Ψυχολογία και Διατροφή
  3. Η Ψυχολογία της Διατροφής σε Φυσιολογικές Καταστάσεις
  4. Ψυχοπαθολογία και Διατροφή
  5. Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας – Διατροφής και Πρακτικές Εφαρμογές

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάθε επιπλέον μείζονα θεματική ενότητα εμπλουτίζεται από επιπλέον πρακτικές εφαρμογές.

  Αναλυτικά, σε πρώτη φάση επεξηγείται η αλληλεπίδραση της ψυχολογικής και της διαιτολογικής επιστήμης. Οι δυο αυτές σημαντικές επιστήμες συσχετίζονται τόσο έμμεσα όσο και άμεσα, και ταυτόχρονα όλο περισσότερες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει η ψυχολογική ισορροπία στον καθορισμό των διατροφικών επιλογών.

  Δυο πολύ σημαντικές τεχνικές της ψυχολογίας, η ενσυναίσθηση (mindfulness eating) και μη καταπίεση των σκέψεων για φαγητό (suppressing food thoughts) χρησιμοποιούνται εκτεταμένα προς την κατεύθυνση αυτή. 

  Και αντίστροφα, όχι μόνο οι διατροφικές συνήθεις φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική κατάσταση, αλλά και επιβεβαιώνεται ερευνητικά η εμπλοκή διαφόρων θρεπτικών συστατικών στους βιοχημικούς μηχανισμούς της αιτιοπαθογένειας ψυχιατρικών νόσων, όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, η σχιζοφρένεια και η κατάθλιψη.

  Στη συνέχεια, πραγματοποιείται προσέγγιση της παιδικής ψυχολογίας και διατροφής με πρώτο στάδιο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας διατροφολόγου και ψυχολόγου. Επιπλέον, αναλύεται η αιτιολογία και οι συνέπειες προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας των παιδιών, η έκταση των εν λόγω ζητημάτων και βέβαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία αντιμετώπισης. 

  Προς την κατεύθυνση αυτή, διερευνάται η επίδραση του ψυχοκοινωνικού και οικονομικού επιπέδου στην διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. 

  Η κατανόηση των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων στην παιδιατρική διατροφή, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

  Το επόμενο εκπαιδευτικό στάδιο είναι το ζήτημα της διατροφής και της ψυχολογίας στον αθλητή, με την παρουσίαση των βασικών αρχών της αθλητικής ψυχολογίας (Sports Psychology) και διατροφικής επιστήμης στο πεδίο αυτό (Sports Nutrition). 

  Η αθλητική ψυχολογία αποτελεί έναν επιμέρους τομέα της επιστήμης της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει κατ’ εξοχήν στην αθλητική δραστηριότητα. Μελετά τη συμπεριφορά των ατόμων που ασχολούνται με την άσκηση και τον αθλητισμό, με απώτερο στόχο την ανεύρεση τεχνικών ενίσχυσης της ψυχολογίας και επομένως της απόδοσης. 

  Παρόμοια είναι και η αποστολή της αθλητικής διατροφολογικής επιστήμης, η οποία ως εξειδικευμένος τομέας μελετά την επίδραση των θρεπτικών συστατικών στις αθλητικές επιδόσεις. Όπως είναι φυσικό, τόσο η ψυχολογία όσο και η διατροφή μπορούν να αποτελούν σημαντικούς τροποποιητές των αγωνιστικών αποτελεσμάτων. 

  Επομένως, προς την κατεύθυνση αυτή παρουσιάζεται η προσέγγιση εγρήγορσης-αποδοχής-δέσμευσης στην εκπαίδευση αγωνιστικών δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας το ρόλο της εξειδικευμένης παρέμβασης στην ψυχολογική ενίσχυση των αθλητών, στην αποφυγή των διατροφικών διαταραχών και τελικά στην επίτευξη μέγιστων αγωνιστικών στόχων και επιδόσεων.

  Από την περιεκτική διεπιστημονική προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν το πολύ σημαντικό θέμα της ψυχολογίας της διατροφής σε φυσιολογικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα τη λανθάνουσα συναισθηματική υπερφαγία, αλλά  και το καίριο ζήτημα της διατροφής στις ψυχιατρικές διαταραχές

  Στο πεδίο αυτό αναλύεται η σχέση της διατροφής με διάφορα λανθάνοντα ή μη ψυχιατρικά νοσήματα (π.χ. σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κλπ.) ως μία καλά τεκμηριωμένη υπόθεση, η οποία εντοπίζεται τόσο στο επίπεδο του συσχετισμού της ανεπάρκειας διαφόρων θρεπτικών συστατικών (πχ. βιταμίνη D, λίθιο, μαγνήσιο, τρυπτοφάνη κλπ.) με την επίπτωση και τον επιπολασμό τους, όσο στη συμμετοχή των διατροφικών συστατικών ως μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης.

   Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της βιταμίνης D, για την οποία τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ερευνητικές δημοσιεύσεις σχετικά με τη δράση και τη σπουδαιότητα της σε ανοσολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις. 

  Η διατροφική διαχείριση του ψυχιατρικού ασθενή, η αποφυγή της αύξησης του σωματικού βάρους και ο περιορισμός έτερων διατροφοεξαρτώμενων συνεπειών της φαρμακευτικής αγωγής, είναι αντικείμενα κομβικής σημασίας στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα. 

  Ως συμπέρασμα, αναδεικνύεται η σημασία της εξειδίκευσης που προκύπτει από το σημείο επαφής των επιστημών της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της διαιτολογίας ως: Ψυχο-διαιτολογία (Psycho-Dietetics) ή Διατροφική Ψυχολογία (Nutritional Psychology) ή Διατροφική Ψυχιατρική (Nutritional Psychiatry), με σκοπό να αντιμετωπίζονται ολιστικά και συνεπώς περισσότερο αποτελεσματικά οι ψυχιατρική ασθενείς.

  Τέλος, παρουσιάζονται ειδικά θέματα ψυχιατρικής, ψυχολογίας και διατροφής, όπως είναι το μοντέλο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT) και οι εφαρμογές του στην διαιτολογική πράξη, η αλληλεπίδραση του στρες με τη διατροφική συμπεριφορά, η ψυχο-διαιτολογική αντιμετώπιση της συναισθηματικής υπερφαγίας και η διασύνδεση μεταξύ ψυχιατρικών παθήσεων, αυτοάνοσων νοσημάτων και διατροφής, ως μέρος των μηχανισμών του διευρυμένου πεδίου της ανοσοψυχιατρικής. 

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «ψυχολογία και διατροφή» (ψυχοδιαιτολογία): «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές της ανωτέρω θεωρητικής κατάρτισης στο επίπεδο εργαστηριακών τεχνικών, πρακτικής άσκησης σε πραγματικά περιστατικά, αλλά και εποπτεία και ανάλυση των εν λόγω περιστατικών σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος. 

  Σκοπός του προγράμματος, είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της ψυχολογίας στη διαμόρφωση των διατροφικών επιλογών, αλλά και της διατροφής ως μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχολογικών μεταπτώσεων, διατροφικών διαταραχών και ψυχιατρικών νόσων, μέσω της κατανόησης των αιτιολογικών τους μηχανισμών

  Ως απώτερος στόχος τίθεται η αποτελεσματική ψυχολογική και διατροφική υποστήριξη των ατόμων που χρίζουν εξειδικευμένης ψυχο-διαιτολογικής στήριξης με τελικό αποτέλεσμα την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Οι Εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες και στάσεις.

  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το σημείο σύγκλισης της ψυχολογικής με τη διαιτολογική επιστήμη, αναφορικά με την ψυχολογία της διατροφής, αλλά και τον ρόλο της διατροφής και των θρεπτικών συστατικών (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) στη διαχείριση ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων.
  • Αναγνώριση παιδικής παχυσαρκίας, διερεύνηση της αιτιολογίας της και ανάλυση των διαθέσιμων ψυχο-διατροφικών θεραπευτικών μέσων για την αντιμετώπισή της.
  • Προσδιορισμός ψυχολογικών διαταραχών και προβλημάτων θρέψης στην παιδική ηλικία. Παράλληλος εντοπισμός της επίδρασης του ψυχοκοινωνικού και οικονομικού επιπέδου στον καθορισμό των διατροφικών επιλογών.
  • Ικανότητα αξιολόγησης των ψυχολογικών και διατροφικών αναγκών των αθλητών και ανεύρεση τεχνικών ενίσχυσης της ψυχολογίας και της αγωνιστικής απόδοσης.
  • Κατανόηση των αιτιολογικών μηχανισμών των ψυχιατρικών νόσων και του ρόλου της διατροφικής υποστήριξης, ως μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης.
  • Ικανότητα να θέτουν οι εκπαιδευόμενοι σε πρακτική εφαρμογή τα θεωρητικά δεδομένα των αρχών διαχείρισης της ψυχολογίας διαφόρων θεμάτων που άπτονται διατροφικής προσέγγισης και αντιστρόφως.

  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Ικανότητα περιγραφής των ιδιαίτερων ψυχολογικών και διατροφικών αναγκών των παιδιών, αθλητών και ψυχιατρικών ασθενών.
  • Ικανότητα επιλογής της κατάλληλης ψυχο-διατροφικής αγωγής για την συνδρομή στην ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης, την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων (πχ. παιδική παχυσαρκία) και ψυχιατρικών διαταραχών.
  • Ικανότητα μεταφοράς των θεωρητικών αρχών σε πρακτική εφαρμογή.

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΣΕΙΣ:

  • Ικανότητα κριτικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται σε επιστημονικές μελέτες.
  • Ικανότητα αξιολόγησης της αξιοπιστίας ενός επιστημονικού ευρήματος.
  • Ικανότητα κριτικής αξιολόγησης ευρημάτων που προέρχονται ευρύτερα από τον χώρο των επιστημών της ψυχιατρικής, ψυχολογίας και διατροφής.

  Απευθύνεται

  Απευθύνεται σε Ψυχιατρους, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, Νευρολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγειας, αλλά και το προσωπικο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που παρέχει ψυχιατρικές υπηρεσίες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όπως οι Γενικοι Οικογενειακοί Ιατροί, και ειδικότερα σε όσους θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της ψυχο-διαιτολογίας.

  Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρει άμεσα τους Διαιτολόγους – Διατροφολόγους διότι αναλύει την διασύνδεση μεταξύ της ψυχολογίας και της διατροφής, εμβαθύνοντας στους μηχανισμούς της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

  Ενδιαφέρει όμως απόλυτα Ψυχολόγους όπως και Ψυχιάτρους, διότι τους προσφέρει την απαιτούμενη γνώση στο πεδίο της διατροφικής διαχείρισης των ψυχολογικών μεταπτώσεων και Διατροφικών Διαταραχών, των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και της ανάλυσης της συμμετοχής των διαφόρων θρεπτικών συστατικών (και άρα της διατροφής) στα διάφορα βιοχημικά μονοπάτια της ψυχιατρικής.

  Δυνατότητες παρακολούθησης

  Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής: «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μέσω δια ζώσης παρουσίας και διαδικτύου (Blended Learning).

  Η υβριδική-μικτή μάθηση (Blended Learning), συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών εξ’ αποστάσεως δραστηριοτήτων, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Στο περιβάλλον της μικτής μάθησης το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για χρήση. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό μάθησης, σε μια καθοδηγούμενη ή αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, που σχεδιάζεται με στόχο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

  Τα βασικά χαρακτηριστικά της μικτής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε:

  • Χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης
  • Χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας
  • Συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης
  • Ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης
  • Στόχευση σε προγράμματα τόσο γενικού όσο και ειδικού περιεχομένου
  • Ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.

  Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες στις κεντρικές Δομές της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Προμπονά 27 & Επινίκου 4, Άνω Πατήσια – Ριζούπολη) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.

  Για τους Εκπαιδευόμενους που δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία λόγω απόστασης (π.χ. κάτοικος άλλης πόλης ή εξωτερικού) στις Δια Ζώσης διαλέξεις, το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής: «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) μπορεί να πραγματοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE παρακολούθηση!

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

  Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
  • Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

  Συντονίστριες:

  Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
  Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

  O Δρ. Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  FacebookInstagramEmail
  Δρ. Ορέστης Γιωτάκος
  Ψυχίατρος

  Ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος είναι Ψυχίατρος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Δρ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος
  Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας

  O Δρ. Νικόλαος Κ. Ανδρικόπουλος είναι Ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας – Χημείας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

  Email
  Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη
  Βιοχημικός-Διατροφολόγος

  Η Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Δρ. Ελένη Τσάτσα
  Παιδίατρος

  Η Ελένη Τσάτσα είναι Ιατρός, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε την ειδίκευση της Παιδιατρικής.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Γεωργία Καπώλη, MSc
  Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

  Η Γεωργία Καπώλη είναι πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Roehampton of Surrey του Λονδίνου.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  email
  Μαντώ Αγουρίδου, MSc
  Κλινική Ψυχολόγος

  Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  FacebookEmail
  Ευθυμία Κίννα, MSc
  Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

  Η Ευθυμία Κίννα, MSc είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην θεραπεία των Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών και στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT).

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Βασιλική Χαρατσή, MSc
  Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

  Η Βασιλική Χαρατσή MSc, είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με ειδίκευση στο Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Αναστασία Θεοδωροπούλου, MSc
  Βιολόγος, Διατροφολόγος

  Η Αναστασία Θεοδωροπούλου MSc είναι Βιολόγος, Διατροφολόγος. 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Ειρήνη Κλησιάρχη
  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

  Η Ειρήνη Κλησιάρχη είναι Σύμβουλος ψυχικής υγείας με ΒSc in Psychology & Counseling στο Teesside University.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

  Δίδακτρα Blended Εκπαίδευση

  • NUTRITION PROFESSIONAL
   in PSYCHOLOGY

  • Έκπτωση
  • Συνολικές Ώρες
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΛ.Δ.Ε.
  • Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
  • Κατοχύρωση Θέσης:
  • Δυνατότητα δόσεων
  • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ (Επιπλέον -10%)
  • Εγγραφές έως:
  • STANDARD
   Κόστος Διδάκτρων

  • 2.240

  • 400
  • 200€
  • ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ: 2.240€
   • ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ: 200€

   • ΠΡΟΚ/ΛΗ: 810€ (έως 04/03)
   • 1η ΔΟΣΗ (1-10/04): 410€
   • 2η ΔΟΣΗ (1-10/06): 410€
   • 3η ΔΟΣΗ (1-10/09): 410€
   3
  • Το τελικό κόστος
   ορίζεται στα 2.010€

   (Δυνατότητα 2 Δόσεων)
  • Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Ειδικές εκπτώσεις παρέχονται, για εγγραφές εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας (Early bird), σε φοιτητές, σε ανέργους και για πολύτεκνους. Τα δίδακτρα καταβάλλονται και εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο είσπραξης στα στοιχεία του συμμετέχοντα.

  Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) ή/και τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ελάτε
  να ζήσετε την εμπειρία της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης από την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES​​:

   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Ψυχοδιαιτολογία"

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

   ΠΟΛΗ*

   EMAIL*

   ΣΠΟΥΔΕΣ:

   ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

   ΙΔΡΥΜΑ:

   ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

   Άλλη:

   Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY”;

   Σύσταση:

   Άλλο

   ΣΧΟΛΙΑ

   Εκπτωτικός Κωδικός

   Εκπτωτική Πολιτική

   Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ.

   Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

   • Άνεργοι: Με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
   • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
   • Συγγενείς: Όσοι συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
   • Εφάπαξ πληρωμή: Όσοι επιλέγουν πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων εφάπαξ
   • EARLY BIRD
   • Μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
   • ΑμεΑ
   • Ομάδες παρακολούθησης: Συμμετοχή τριών (3) ατόμων και άνω
   • Επανεγγραφή: Εκπαιδευόμενοι της Ε.Λ.ΔΕ. STUDIES που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης
   • Πολλαπλά Προγράμματα Επιμόρφωσης: Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο (2) ή και παραπάνω προγραμμάτων του ίδιου κύκλου σπουδών (Η έκπτωση εφαρμόζεται και στα δύο προγράμματα)
   NUTRITION PROFESSIONAL IN PSYCHOLOGY

   Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης είναι να αναλύσει την αλληλεπίδραση της διατροφολογικής και ψυχολογικής επιστήμης. Οι δυο αυτές σημαντικές επιστήμες συσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν, τόσο έμμεσα όσο και άμεσα. Ολοένα και περισσότερες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει η ψυχολογική ισορροπία στον καθορισμό των διατροφικών επιλογών. Και αντίστροφα, όχι μόνο οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική κατάσταση, αλλά και επιβεβαιώνεται ερευνητικά η εμπλοκή διαφόρων θρεπτικών συστατικών στους βιοχημικούς μηχανισμούς της αιτιοπαθογένειας ψυχιατρικών νόσων.

   Η επιτομή της επιβεβλημένης συνεργασίας μεταξύ ψυχολόγων και διατροφολόγων, ή αλλιώς της παρέμβασης εξειδικευμένου ψυχοδιαιτολόγου (Psycho-dietitian) ή του Ψυχολόγου με ειδίκευση στη διατροφή (Nutritional Psychologist ή αλλιώς) διατροφοψυχολόγος) ή του Ψυχίατρου με εξειδίκευση στη διατροφή (Nutritional Psychiatrist), εντοπίζεται και στο πεδίο των Διατροφικών Διαταραχών. Οι διατροφικές διαταραχές είναι πολύπλοκα προβλήματα που συνήθως οδηγούν σε επικίνδυνες και μη λειτουργικές συμπεριφορές, όπως και σε αυστηρές δίαιτες, υπεργυμναστική, εκκαθαριστικές μεθόδους ή υπερκατανάλωση τροφής και τελικά σε πιο σοβαρά ζητήματα όπως υπερβολική απώλεια ή πρόσληψη βάρους, με αποτέλεσμα διάφορες επικίνδυνες επιπλοκές στην κατάσταση της υγείας.

   Λίγα λόγια για την ΕΛ.Δ.Ε. Studies

   Μετά από πολυετή ενεργή παρουσία στο ελληνικό διατροφικό γίγνεσθαι, η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία (ΕΛ.Δ.Ε.) έχοντας συμβάλλει με διάφορες επίκαιρες δράσεις στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού δημιούργησε τον κλάδο Σπουδών της, δηλαδή την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES, με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας!

   Ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) αποτελεί έναν Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικό Φορέα, με εν δυνάμει λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με Αρ. Πρωτ.: 20988 / 07-12-2022 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων + Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και Αρ. Πρωτ.: 154921 / 14-12-2022 στη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). Το εκπαιδευτικό έργο της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES είναι αναγνωρισμένο από Κορυφαία Πανεπιστήμια (πχ. ΕΚΠΑ), όπως προκύπτει από την πολυδιάστατη συνεργασία της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο επίπεδο πρακτικής άσκησης των εκπαιδευμένων σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα του ιδρύματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα με πρόσφατη δήλωση (19.11.2022) του Υφυπουργού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, επιτελεί σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο “συνεισφέροντας με διάφορες καίριες δράσεις, ενεργά στη παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας!”.

   Σήμερα περισσότερο από ποτέ παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη της επιστημονικής εξειδικεύμενης επμόρφωσης στο αντικείμενο της διατροφής. Οι αναρίθμητες πληροφορίες και τα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάζονται μέρα με τη μέρα δημιουργούν την τάση κατάταξης σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) αποτελεί ένα δυναμικό Εκπαιδευτικό Φορέα που δραστηριοποιείται στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Διά Βίου Μάθηση.

   Η ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES πραγματοποιεί επιπλέον, επιστημονικά συνέδρια, Διεθνή Forum και ενημερωτικές θεματικές εκδηλώσεις. Οργανώνει και συντονίζει προγράμματα σπουδών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών επιμόρφωσης, όπως επίσης και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Διά Βίου Μάθηση στο αντικείμενο της επιστήμης διαιτολογίας – διατροφής.

   Η έναρξη της σειράς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES πραγματοποιήθηκε το 2019 με το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION” όπου είναι το Πρώτο και Μοναδικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα στην Ελλάδα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή. Συνεχίστηκε με το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION” και με το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδοαθλητική Διατροφή: “MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC SPORTS NUTRITION. Τέλος, προσφέρει πληθώρα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση στον τομέα της Διατροφής .

   Η εκπαιδευτική Ομάδα της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES βρίσκεται υπό την ακαδημαϊκή ευθύνη του Δρος Δημήτρη Γρηγοράκη (Κλινικός Διαιτολόγος & Διατροφολόγος – Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου) και αποτελείται από ένα πλήθος κορυφαίων επαγγελματιών υγείας, με ενεργή παρουσία στο επιστημονικό «γίγνεσθαι» και με τυπικά προσόντα υψηλών προδιαγραφών.

   ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

   Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

   ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

   ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

   210 2520977

   studies@elde.gr