https://kelascanva.id/wp-content/uploads/2023/01/index.html

https://cotidianul.md/wp-content/uploads/2016/01/index.html

Γνωμοδοτικό συμβούλιο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18.1 του καταστατικού της ΕΛ.Δ.Ε. και η λειτουργία του διέπεται από τα ακόλουθα:

Α) Σύνθεση:
Το Συμβούλιο αυτό είναι τριμελές (3). Σε αυτό μετέχουν προσωπικότητες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους του χώρου των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.Δ.Ε. Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΛ.Δ.Ε. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτού προηγούνται ex-oficio οι διατελέσαντες Πρόεδροι της ΕΛ.Δ.Ε. ή όσοι υπήρξαν μέλη της Γ.Σ. επί μίαν 5ετία συνεχή ή διακεκομμένη ή υπήρξαν απλά μέλη με σημαντική προσφορά ή μία διακεκριμένη επιστημονική προσωπικότητα. Μπορεί δε να απαρτίζεται από Τακτικά ή Πρόσεδρα μέλη. Προεδρεύει του οργάνου μέλος το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

Β) Αρμοδιότητες:
Το όργανο αυτό έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ενισχύει την διαμόρφωση γνώμης των μελών της Γ.Σ., με συμβουλευτικές παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις για κάθε θέμα, με επιβραβεύσεις πράξεων, με επισημάνσεις παραλείψεων, με τον καθορισμό και τις υποδείξεις αναπτυξιακού προσανατολισμού.

Γ) Λειτουργία :
Το όργανο αυτό συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έχει την δυνατότητα να διατυπώνει εγγράφως εισηγήσεις ή αποφάσεις επί παντός θέματος που θα κρίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση, για μια εσφαλμένη πορεία ή ωστόσο και για μια δημιουργική πρόταση και για νέους προσανατολισμούς. Οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις εκδίδονται κατά πλειοψηφία των μελών του οργάνου. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις κοινές με άλλα όργανα, υπό την προϋπ