Σύμβουλος Διατροφής

Τομέας: Διατροφή & Διαιτολογία

Ονειρεύεσαι μία επιτυχημένη καριέρα
στον τομέα της διατροφής?

Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με την διατροφολογία;
Ποτέ δεν είναι αργά!

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Γιατί Σύμβουλος Διατροφής?

O Σύμβουλος Διατροφής έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που είναι απαραίτητες για να συμβουλεύει και να καθοδηγεί ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής.

 
Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης ως σύμβουλος διατροφής σε μαζικά κέντρα διατροφής (π.χ. Οίκοι ευγηρίας, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ινστιτούτα – κέντρα αδυνατίσματος, αθλητικά κέντρα, βιομηχανίες παρασκευής φαγητών) και ως προσωπικό σε ινστιτούτα – κέντρα αδυνατίσματος υπό τις οδηγίες διαιτολόγου.

Σύμβουλος Διατροφής

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην ειδικότητα του Συμβούλου Διατροφής περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Θεωρητική εκπαίδευση, Εργαστήρια, Κατεύθυνση - Εξειδίκευση, Πρακτική άσκηση και Εποπτεία περιστατικών. Συνοπτικά, το επιστημονικό περιεχόμενο της θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα γενικής εκπαίδευσης και της κατεύθυνσης δύο (2) εξάμηνα ειδικότητας σε οχτώ (8) βασικούς θεματικούς άξονες:
 • Διατροφή στο γενικό πληθυσμό
 • Διατροφή σε ειδικές φυσιολογικές καταστάσεις (εγκυμονούσες, θηλάζουσες, ηλικιωμένοι κλπ.)
 • Διατροφή και παιδί
 • Αθλητική διατροφή
 • Διατροφή και παχυσαρκία
 • Διατροφή σε παθολογικές καταστάσεις
 • Ψυχολογία και διατροφή
 • Ειδικά θέματα διατροφής και πρακτικές εφαρμογές
Η φοίτηση για την απόκτηση του τίτλου «Σύμβουλος Διατροφής» στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ” είναι τέσσερα (4) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών επιμερισμένη σε δύο (2) εξάμηνα γενικής θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δύο (2) εξάμηνα κατεύθυνσης και εξειδίκευσης στις ειδικότητες Αθλητική Διατροφή, Παιδική Διατροφή και Διατροφή και Ψυχολογία, συν Πρακτική Άσκηση, συνολικά έως 1.200 διδακτικές ώρες.
Η διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Σύμβουλος Διατροφής" περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μέσω δια ζώσης παρουσίας και διαδικτύου (Blended Learning). Η υβριδική-μικτή μάθηση (Blended Learning), συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών εξ’ αποστάσεως δραστηριοτήτων, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Στο περιβάλλον της μικτής μάθησης το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για χρήση. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό μάθησης, σε μια καθοδηγούμενη ή αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, που σχεδιάζεται με στόχο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μικτής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε:
 • Χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης
 • Χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας
 • Συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης
 • Ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης
 • Στόχευση σε προγράμματα τόσο γενικού όσο και ειδικού περιεχομένου
 • Ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες στις κεντρικές Δομές της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Προμπονά 27 & Επινίκου 4, Άνω Πατήσια - Ριζούπολη) και στην συνεργαζόμενη Δομή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας περιοχής Κολωνακίου (Σκουφά 32), αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle. Για τους Εκπαιδευόμενους που δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία λόγω απόστασης (π.χ. κάτοικος άλλης πόλης ή εξωτερικού) στις Δια Ζώσης διαλέξεις, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE!
Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Συντονίστριες:
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών και της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην ειδικότητα του «Συμβούλου Διατροφής» με κατεύθυνση την επιλογή που έχει πραγματοποιήσει κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, την παράδοση των γραπτών εργασιών (όπου κρίνεται απαραίτητο), την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της θετικής αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Η βεβαίωση σπουδών φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και αναγράφει τη μέθοδο υλοποίησης, τις διδακτικές ώρες, την κατεύθυνση και το έτος απόκτησης. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης απονέμονται στους σπουδαστές μετά τη λήξη του κύκλου σπουδών σε ειδική τελετή απονομής μετά από τη λήξη του κύκλου σπουδών και μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης. Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των «Συμβούλων Διατροφής» της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις (πχ. μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών εξετάσεων) απορρίπτεται από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

Δίδακτρα

 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Έκπτωση
 • Συνολικές Ώρες
 • Πιστοποιητικό Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
 • Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
 • Κατοχύρωση Θέσης:
 • Δυνατότητα δόσεων
 • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ (Επιπλέον -10%)
 • Λήξη Προσφοράς
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ

 • 1.550

 • ~10% για εφάπαξ πληρωμή
 • έως 600
 • 300€
 • ΚΑΤ. ΘΕΣΗΣ: 300€
  • 1η ΔΟΣΗ (έως 31/10/23): 365€
  • 2η ΔΟΣΗ (01-10/12/23):365€
  • 3η ΔΟΣΗ (01-10/02/24): 365€
  • 4η ΔΟΣΗ (01-10/04/24): 365€
  4
 • Το τελικό κόστος
  ορίζεται στα 1.400€
 • 16 Οκτωβρίου 2023
 • STANDARD

 • 2.520

  (το 1ο έτος)

 • ~10% για εφάπαξ πληρωμή
 • έως 1200
 • 300€
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ:
  2.520€ (1ο έτος)
  • ΕΓΓΡΑΦΗ: 300€
  • 1η ΔΟΣΗ (έως 31/10/23): 780€
  • 2η ΔΟΣΗ (01/12/23): 720€
  • 3η ΔΟΣΗ (01/02/24): 720€

  2.220€ (2ο έτος)
  • ΕΓΓΡΑΦΗ: (1-10/06/24) 300€
  • 1η ΔΟΣΗ (έως 16/10/24): 680€
  • 2η ΔΟΣΗ (01/12/24): 620€
  • 3η ΔΟΣΗ (01/02/25): 620€
  3
 • Το τελικό κόστος
  ορίζεται στα 2.260€
 • Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ειδικές εκπτώσεις παρέχονται για εγγραφές εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας (Early bird), σε φοιτητές, σε ανέργους και για πολύτεκνους. Τα δίδακτρα καταβάλλονται και εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο είσπραξης στα στοιχεία του συμμετέχοντα. Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) ή/και τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!
Πατήστε για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Σύμβουλος Διατροφής (Σπουδές στη Διατροφή & Διαιτολογία)"

  ΟΝΟΜΑ*

  ΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΟΛΗ*

  EMAIL*

  ΣΠΟΥΔΕΣ:

  ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

  ΙΔΡΥΜΑ:

  ΓΕΛΕΠΑΛΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

  Άλλη:

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Σύμβουλος Διατροφής”;

  Σύσταση:

  Άλλο

  ΣΧΟΛΙΑ

  Εκπτωτικός Κωδικός

  Γιατί στο ΚΔΒΜ ΕΛΔΕ STUDIES

  Γιατί το ΚΔΒΜ ΕΛΔΕ STUDIES αποτελεί έναν Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικό Φορέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον Κλάδο Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

  Δραστηριοποιείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Lifelong Learning Center (L.L.C.) με άδεια λειτουργίας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμόν 50120/Κ6 Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ 3094/τ. Β’/10-05-2023) και Aρ. Μητρώου: 2350120 και θετική διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΑ/6305/24-03-2023 Απόφαση (517/23-03-2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ.). 

  • Γιατί το ΚΔΒΜ ΕΛΔΕ STUDIES διαθέτει μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την εισαγωγική επιμόρφωση μέχρι και την εξειδικευμένη κατάρτιση.

  • Γιατί στην ΕΛΔΕ STUDIES έχουμε την απόλυτη πεποίθηση, πως για να γίνει κάποιος καλός Σύμβουλος Διατροφής, χρειάζεται πρώτα να έχει διαχειριστεί για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μία ευρεία γκάμα περιστατικών, ώστε με τον ίδιο τρόπο και την γνώση που κατέκτησε να έχει την ικανότητα να βοηθήσει και τους διαιτώμενούς του αργότερα. Επομένως, το πρόγραμμά μας είναι μοναδικό, καθώς περιλαμβάνει μέσα στην εκπαίδευση απεριόριστο χρόνο πρακτικής άσκησης στις Δομές της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας σε Κολωνάκι και Ριζούπολη (Άνω Πατήσια), για τον κάθε σπουδαστή.

  • Γιατί ένα μεγαλύτερο μέρος της Εκπαίδευσης είναι πρακτικό σε πραγματικά περιστατικά, γεγονός που συντελεί στην ολοκληρωτική και καλύτερη κατανόηση των προσεγγίσεων σε ολόκληρο το φάσμα των περιστατικών και κατ’ επέκταση στην καλύτερη δυνατή αφομοίωση τους, από τους σπουδαστές!

  • Γιατί οι Δομές της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας σε Κολωνάκι και Ριζούπολη (Άνω Πατήσια) διαθέτουν κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εκπαιδευτικούς χώρους υψηλής ποιότητας! 

  • Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΛΔΕ STUDIES αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες με πολυετή παρουσία στον τομέα της Διατροφής & Διαιτολογίας!

  • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και σχεδιασμένο από κορυφαίους διατροφολόγους, με δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης!

  • Γιατί το δικό μας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι το μόνο με δυνατότητα απεριόριστης πρακτικής άσκησης!

  • Γιατί ο Σπουδαστής έχει Στήριξη, παράλληλη Εποπτεία και Καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ώστε να νιώθει ασφαλής.

  • Γιατί μετά την αποφοίτηση, προσφέρονται πολλαπλές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που βασίζονται στην τεχνογνωσία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας!

  • Γιατί απλά το ΚΔΒΜ ΕΛΔΕ STUDIES είναι Πολύ περισσότερο από ένα απλό ΙΕΚ Διαιτολογίας!

  Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

  Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
  Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Διαιτολόγος
  • Αποφοίτους ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
  • Σπουδαστές/απόφοιτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ
  • Σπουδαστές/απόφοιτους ΤΕΦΑΑ
  • Γυμναστές και Personal Trainers
  • Άτομα που τους ενδιαφέρει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο τομέα της διατροφής και διαιτολογίας
  • Άτομα που εργάζονται σε αθλητικούς συλλόγους, γυμναστήρια ή διαιτολογικά γραφεία
  • Άτομα που θέλουν να εργαστούν σε Ινστιτούτα Ομορφιάς και αδυνατίσματος
  • Αθλητές, Προπονητές
  • Άτομα που είναι υπεύθυνα για την σίτιση σε χώρους όπως παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία κτλ
  • Για επαγγελματική εξειδίκευση σε επαγγελματίες της εστίασης που είναι υπεύθυνοι για το μενού

  Παρακολούθησε απευθείας το 2ο Έτος Σπουδών

  Είσαι απόφοιτος IEK Διαιτολογίας Σε ενδιαφέρει...

  Αν είσαι απόφοιτος ΙΕΚ Διαιτολογίας μπορείς σήμερα με 1 ΜΟΝΟ επιπλέον έτος σπουδών να αποκτήσεις επιπλέον εξειδίκευση ως «Σύμβουλος Διατροφής» με κατεύθυνση το αντικείμενο της επιλογής σου σε περιζήτητους τομείς!

  Ως απόφοιτος ΙΕΚ Διαιτολογίας, μπορείς να εισαχθείς απευθείας στο 2ο έτος στο Πρόγραμμα Σπουδών «Σύμβουλος Διατροφής» με κατεύθυνση στην εξειδίκευση της επιλογής σου σε περιζήτητους τομείς όπως: Αθλητική Διατροφή, Παιδική Διατροφή και Διατροφή & Ψυχολογία.

  ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Τα μαθήματα και οι Ατομικές / Ομαδικές Συνεδρίες
  πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο (Δια Ζώσης – Διαδικτυακά).

  Η Συνολική διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι 2 έτη (Περιλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης).

  Διασύνδεση Επιστημών Ψυχολογίας και Διατροφολογίας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Εργαστηριακές Ασκήσεις
  • Τροφογνωσία
  • Διατροφή σε Φυσιολογικές Καταστάσεις
  • Αρχές Παιδικής Διατροφής
  • Εισαγωγή στην Αθλητική Διατροφή
  • Κλινική Διατροφή Ι
  • Διατροφή και Ψυχολογία
  • Διατροφή και Ανοσοποιητικό
  • Παχυσαρκία και Μεταβολισμός
  • Κλινική Διατροφή ΙΙ
  • Πρακτικές Εφαρμογές:Διατροφική και Διαγνωστική Αξιολόγηση
  • Παιδιατρική Διατροφή
  • Διατροφή στον Πρωταθλητισμό
  • Διατροφή στις Ψυχιατρικές Παθήσεις
  • Αυτοάνοσες Διαταραχές και Διατροφή

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση υψηλού επιστημονικού επιπέδου και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα διατροφής, διατροφικής αξιολόγησης, διαχείρισης ειδικών διατροφικών προγραμμάτων, ψυχολογίας της διατροφής και πολλών άλλων σχετικών θεμάτων

  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

  Μετά το πέρας των σπουδών ο απόφοιτος του προγράμματος μπορεί να:

  • Εργαστεί ατομικά ή ομαδικά σε ιδιωτικό γραφείο.
  • Συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα διατροφής και Υγείας.
  • Συμμετάσχει σε διημερίδες και έρευνες.

  Επίσης, ο απόφοιτος του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει σε συνεργασία με Διαιτολόγο:

  • Τήρηση αρχείου πελατών
  • Σύνταξη διαιτολογίων υγιών ατόμων / παχύσαρκων / ασθενών – πασχόντων από διάφορα νοσήματα / αθλητών, με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου ΑΕΙ
  • Παρασκευή φαγητών υγιών ατόμων / ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες
  • Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα παχύσαρκα ή άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια
  • Παροχή συμβουλών σε άτομα με ειδικές μεταβολικές ανάγκες
  • Διατροφική συμβουλευτική και εκπαίδευση σε ομάδες πληθυσμού

  Με τη φοίτησή σου ως Σύμβουλος Διατροφής, επιπλέον εξασφαλίζεις:

  • Εκπαιδεύεσαι σε πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους από άριστα καταρτισμένο προσωπικό
  • Λαμβάνεις υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με ανταγωνιστικά δίδακτρα
  • Συμμετέχεις τακτικά σε σεμινάρια – παρουσιάσεις
  • Παρακολουθείς πρωτοποριακά μαθήματα, που διοργανώνει ο Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας με σκοπό την επαγγελματική σου κατάρτιση και τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σου
  • Λαμβάνεις μέρος στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, το μεγαλύτερο ετήσιο διατροφολογικό γεγονός στην Ελλάδα, με πλήθος δωρεάν σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και workshops.
  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ

  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι

  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

  • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

   • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
   • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

   • ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι
   • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ (ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ)
   • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
   • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

   

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

   • ΕΡΓΟΓΟΝΑ ΜΕΣΑ
   • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

   • ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
   • ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

   • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
   • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
   • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  Έναρξη Μαθημάτων: Δεύτερα 16/10/2023

  Πρόγραμμα: Ενημερωθείτε από τη γραμματεία.

  Δείτε τη σχετική ενημέρωση από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ Δρ. Δημήτρη Γρηγοράκη

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ελάτε
  να ζήσετε την εμπειρία της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης από τo ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ:

   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Σύμβουλος Διατροφής (Σπουδές στη Διατροφή & Διαιτολογία)"

   ΟΝΟΜΑ*

   ΕΠΩΝΥΜΟ*

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

   ΠΟΛΗ*

   EMAIL*

   ΣΠΟΥΔΕΣ:

   ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

   ΙΔΡΥΜΑ:

   ΓΕΛΕΠΑΛΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

   Άλλη:

   Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Σύμβουλος Διατροφής”;

   Σύσταση:

   Άλλο

   ΣΧΟΛΙΑ

   Εκπτωτικός Κωδικός

   Εκπτωτική Πολιτική

   Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων, τις ενεργές προσφορές και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ. Καλέστε στο 210 520977 για να σας ενημερώσουμε για τις Ειδικές Εκπτώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.

   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΔΒΜ ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

   Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
   Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

   O Δρ. Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   FacebookInstagramEmail
   Δρ. Ορέστης Γιωτάκος
   Ψυχίατρος

   Ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος είναι Ψυχίατρος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη
   Βιοχημικός-Διατροφολόγος

   Η Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Δρ. Παρή Ράπτη
   Ιατρός Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος

   H Δρ. Παρή Ράπτη τελείωσε την Ιατρική και ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία. Παράλληλα, φοίτησε στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Δρ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος
   Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας

   O Δρ. Νικόλαος Κ. Ανδρικόπουλος είναι Ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας – Χημείας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

   EmailEmail_2
   Δρ. Ελένη Τσάτσα
   Παιδίατρος

   Η Ελένη Τσάτσα είναι Παιδίατρος, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε την ειδίκευση της Παιδιατρικής.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   FacebookInstagramEmail
   Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc
   Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος

   Ο Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Μαντώ Αγουρίδου, MSc
   Κλινική Ψυχολόγος

   Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   FacebookEmail
   Ευθυμία Κίννα, MSc
   Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

   Η Ευθυμία Κίννα, MSc είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην θεραπεία των Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών και στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT).

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Γεωργία Καπώλη, MSc
   Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

   Η Γεωργία Καπώλη είναι πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Roehampton of Surrey του Λονδίνου.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   FacebookInstagramEmail
   Βασιλική Χαρατσή, MSc
   Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

   Η Βασιλική Χαρατσή MSc, είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με ειδίκευση στο Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Αναστασία Θεοδωροπούλου, MSc
   Βιολόγος, Διατροφολόγος

   Η Αναστασία Θεοδωροπούλου MSc είναι Βιολόγος, Διατροφολόγος. 

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Φωτεινή Αθανασοπούλου, MSc
   Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

   Η Φωτεινή Αθανασοπούλου, MSc είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Αντιγόνη Βασιλική Χαλκιά, MSc
   Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

   Η Αντιγόνη Βασιλική Χαλκιά είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και κάτοχος Master στην Τοξικολογία, στις διατροφικές διαταραχές και στην παιδιατρική διατροφή.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Κωνσταντίνος Δαλακούρας, MSc, PhDc
   Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

   Ο Δαλακούρας Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Μαρία Καζαντζίδη
   Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

   Η Μαρία Καζαντζίδη είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, απόφοιτη του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Ειρήνη Κλησιάρχη
   Ψυχολόγος

   Η Ειρήνη Κλησιάρχη είναι Σύμβουλος ψυχικής υγείας με ΒSc in Psychology & Counseling στο Teesside University.

   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Email
   Ντίνα Νικολάου
   Σεφ – Συγγραφέας

   Η Ντίνα Νικολάου είναι Σεφ – Συγγραφέας με σπουδές στην επαγγελµατική µαγειρική τέχνη στις Γαστρονοµικές σχολές του Παρισιού «Le Cordon Bleu», «Ritz Escoffier», «Alain Ducasse formation», «Lenotre».

   Δρ. Δήμητρα Ξενάκη
   Χημικός M.Sc. , PHD Δομικής Χημείας Τροφίμων)

   Η Δήμητρα Ξενάκη είναι Χημικός με διδακτορικό Δομικής Χημείας Τροφίμων.

   ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

   Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

   ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

   ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

   210 2520977

   studies@elde.gr