Οι χώροι μας

ΕΛ.Δ.Ε. Studies: Εξωτερικοί μοντέρνοι αύλειοι χώροι με δυνατότητα Πρόσβασης ΑΜΕΑ, χώροι υποδοχής, αναμονής, αίθουσες διδασκαλίας, τμήμα μετρήσεων και μεταβολισμού, παιδοδιαιτολογικό τμήμα, τμήμα μάρκετινγκ, τμήμα digital και διαιτολογικά γραφεία.