Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT): Εφαρμογές στην Διαιτολογική Πράξη (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & WEBINAR)