https://kelascanva.id/wp-content/uploads/2023/01/index.html

https://cotidianul.md/wp-content/uploads/2016/01/index.html

Υποχρεώσεις Μελών ΕΛ.Δ.Ε.

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

  1. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Να λαμβάνουν μέρος στις διασκέψεις της Εταιρείας, να παρακολουθούν τακτικά τις εργασίες της, γενικά δε να συμβάλουν στην πρόοδο της Εταιρείας και να αναπτύσσουν κλίμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ τους. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται πολιτικού ή κομματικού χαρακτήρα, με δικαίωμα της Γ.Σ. να ανακαλέσει στην τάξη ή να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το μέλος που έχει παρεκτραπεί. Τα μέλη της ΕΛ.Δ.Ε. ωστόσο δεν στερούνται του δικαιώματος να έχουν πολιτική, κομματική ή συνδικαλιστική δράση εκτός της Εταιρείας.
  3. Να είναι συνεπείς με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρίας.
  4. Τακτικά μέλη της εταιρείας, που δεν κατέβαλαν για δύο συνεχή έτη τις οφειλόμενες στην εταιρεία συνδρομές, παύουν να θεωρούνται ενεργά και διακόπτεται η ενημέρωσή τους από την εταιρεία καθώς και κάθε είδους προστατευτική παρέμβαση της ΕΛΔ.Ε. υπέρ αυτών. Τα μέλη αυτά επαναποκτούν τα δικαιώματά τους αμέσως μόλις εξοφλήσουν τις αναδρομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία, χωρίς διαδικασία επανεγγραφής. Με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. είναι δυνατή η παραγραφή χρέους εκπληρώσεως των συνδρομών αν διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρών λόγων.
  5. Το κόστος συνδρομής ορίζεται στα 100€ ετησίως (την οποία τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν μετά το 1ο έτος της εγγραφής τους). Το ύψος της συνδρομής μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητά του:

  1. Δυνάμει έγγραφης παραίτησης, η οποία εγχειρίζεται στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας και απευθύνεται προς τη Γ.Σ. Η αίτηση περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από τη Γ.Σ. αν υποβληθεί εγκαίρως, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον μέρες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
  2. Δυνάμει διαγραφής, αν η διαγωγή του αποδειχθεί ασυμβίβαστη με τη Διατροφολογική δεοντολογία και την αξιοπρέπεια της εταιρείας όπως επίσης και αν δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ως μέλους της Εταιρείας.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της διαγραφής του με αίτησή του απευθυνόμενη προς τη Γ.Σ. η οποία υποχρεούται να φέρει την αίτηση αυτή προς συζήτηση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί, με σχετική εισήγησή του περί της αποδοχής ή όχι της απαιτήσεως αυτής.

Η Γεν. Συνέλευση ακολούθως αποφασίζει οριστικά περί της αποδοχής ή όχι της εν λόγω αιτήσεως του μέλους με απόφασή της. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών και η ψηφοφορία είναι μυστική.

Κάθε μέλος που διαγράφεται στερείται το δικαίωμα επανεγγραφής. Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών της Διατροφολογικής Επιστήμης αποτελούν βασικό και σταθερό προσανατολισμό της Εταιρείας και αποτελούν υποχρέωση παντός μέλους και ιδιαίτερα της Γ.Σ. η οποία οφείλει στις περιπτώσεις αυτές να κινήσει τις διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου