Συνέδρια – Εκδηλώσεις

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση των μελών της, καθώς και των ευρύτερων επιστημόνων υγείας σχετικά με τη διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν στο αντικείμενο της Διατροφής & Διαιτολογίας.

Για το σκοπό αυτό στη συγκεκριμένη ενότητα αναρτώνται όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society), ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις διατροφικού περιεχομένου καθώς και πληροφορίες για τη Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο πεδίο της Διατροφής & Διαιτολογίας.

Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) κεντρικό αντικείμενο αποτελεί η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Διατροφή – Διαιτολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων. Προς την κατεύθυνση αυτή διερευνάται η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και των προγραμμάτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Έτσι, η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρίες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.