https://kelascanva.id/wp-content/uploads/2023/01/index.html

https://cotidianul.md/wp-content/uploads/2016/01/index.html

Δεοντολογία Διαιτολογικής Μονάδας

Ο διαιτολόγος κερδίζει την εμπιστοσύνη των περιστατικών του με την εμφάνισή, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και με την επιστημονική του στάθμη αναφορικά με τη θέση που κατέχει στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Ο Διαιτολόγος

Έρευνες, μελέτες, εισηγήσεις σε συνέδρια, εργασίες και συμμετοχή στο γενικότερο διατροφικό γίγνεσθαι, εμπλουτίζουν το βιογραφικό του σημείωμα και τον καθιστούν στιβαρό στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο.

Η υπομονή, επιμονή και κατανόηση αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που πρέπει να διαθέτει ένας νέος επιστήμονας προκειμένου να καθιερωθεί και να επιτύχει τόσο στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής και διαιτολογίας, όσο και στον ευρύτερο επαγγελματικό στίβο.

Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός περιλαμβάνει, είναι αλήθεια χωρίς επιτυχία τα τελευταία χρόνια, διάφορες «προτάσεις».

Έτσι, τα επιπλέον προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος που επιθυμεί να ξεχωρίσει ως διαιτολόγος, πέρα από τις απαραίτητες σπουδές, περιλαμβάνονται η επιμόρφωση, η διαρκής εκπαίδευση, η φυσική αντοχή, η κοινωνικότητα, η υπευθυνότητα, η παρατηρητικότητα, η ακρίβεια και η συνέπεια.

Οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, θεωρούνται επίσης απαραίτητο προσόν.

Δεοντολογία Διαιτολογικής Μονάδας

Το περιβάλλον στο οποίο απασχολείται ο διαιτολόγος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, καθαρό, να έχει ζωντανά χρώματα και έντονη την παρουσία των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής (π.χ. εικόνες τροφίμων, πυραμίδα διατροφής, προπλάσματα τροφίμων).

Το κάπνισμα στους χώρους της διαιτολογικής μονάδας απαγορεύεται και ο επισκέπτης θα πρέπει να παραπέμπεται και να μυείται στην ιδέα της σωστής διατροφής μέσω της παρουσίας διατροφικών πληροφοριακών εντύπων στους χώρους υποδοχής.

Το αντίτιμο των επισκέψεων ή ο οικονομικός διακανονισμός με τον πελάτη θα πρέπει να είναι σαφή έτσι ώστε να μη δίνουν περιθώρια παρανοήσεων, διαπραγματεύσεων ή πλημμελών καταβολών, που σε κάθε περίπτωση θα έβλαπταν το κύρος του επιστήμονα διαιτολόγου απέναντι στον πελάτη του.

Συμπερασματικά, ο ιδιώτης επιστήμονας διαιτολόγος – διατροφολόγος παρεμβαίνει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στη διαμόρφωση σωστής διατροφικής παιδείας από μέρους του κοινωνικού συνόλου, προάγοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα οικονομικά οφέλη δεν πρέπει να αποτελούν τον αυτοσκοπό του επαγγελματία διαιτολόγου – διατροφολόγου, αλλά το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης, συνεπούς και καταξιωμένης επιστημονικής παρουσίας.

Η εξειδίκευση είναι δύναμη!

Κλινικός Διαιτολόγος

Ο κλινικός διαιτολόγος είναι μια υποκατηγορία των πτυχιούχων διαιτολόγων.

Ο κλινικός διαιτολόγος εκτός από τα καθήκοντα του σαν διαιτολόγος ασχολείται και με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή.

Ο τίτλος κλινικός διαιτολόγος (ή κλινικός διατροφολόγος) μπορεί να αποδοθεί είτε από μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην κλινική διατροφή είτε με κάποια εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι αυτό.

Σύμβουλος διατροφής, Diet Coach, διαιτητικός, σύμβουλος υγείας κ.α.

Οι τίτλοι αυτοί δεν κατοχυρώνονται από καμιά σχολή ούτε είναι επίσημοι.

Ο μόνος τίτλος που αποδίδεται από διετή φοίτηση σε ΙΕΚ είναι αυτός του βοηθού διαιτολόγου.

Τα άτομα αυτά δεν είναι επιστήμονες διαιτολόγοι και δεν δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου παρά μόνο όταν βρίσκονται υπό την επίβλεψη κάποιου πτυχιούχου, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει 4ετής σπουδές στο κομμάτι της διαιτολογίας και άρα δεν έχουν τα εφόδια και τις γνώσεις για να παρέχουν συμβουλές στο κομμάτι της διατροφής.

Επίσης επαγγελματικά δεν έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν διαιτολογικό γραφείο που σημαίνει ότι εάν τους έχετε συναντήσει κάπου λειτουργούν παράνομα.

Οι κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούν ‘εναλλακτικούς’ τρόπους διατροφικής αντιμετώπισης οι οποίοι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Πολλές φορές επίσης είναι μέλη διαφόρων υπηρεσιών δικτυακού μαρκετιγκ και προωθούν διάφορα σκευάσματα και σκόνες αμφιβόλου ποιότητας.

Παιδοδιατροφολόγος

MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITIONIST SIDEBAR

Παιδοδιατροφολόγος (Παιδιατρικός Διατροφολόγος– Pediatric Nutritionist) είναι ο ειδικός διατροφολόγος, ο οποίος ασχολείται με τη διατροφή των παιδιών, συμβάλλοντας στην προστασία και την προαγωγή της υγείας τους.

Παιδιατρικός Διατροφολόγος συμβουλεύει γονείς και παιδιά, αναπτύσσει σχέδια γευμάτων και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαιτών που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Η ενασχόληση με την παιδική διατροφή αποτελεί μία σπουδαία επιστημονική και συνάμα επιχειρηματική πρόκληση.

Με δεδομένα ότι τα Ελληνόπουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στον κόσμο, την αύξηση του κατανάλωσης τροφίμων από το χώρο των λεγόμενων «fast-food» καθώς και τη λιγότερη άσκηση που παρατηρείται στα παιδιά των νεώτερων γενεών, το πρόβλημα καθίσταται τεράστιο και η αναγκαιότητα παρέμβασης του διαιτολόγου είναι εξόχως απαραίτητη.

Η επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής αποτελεί μία σημαντική πρόκληση με ιδιαίτερη επιστημονική καταξίωση.

Η επιμόρφωση στην παιδιατρική διατροφή παρουσιάζει σπουδαίο μέλλον και προοπτικές, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο μείζον εθνικό μας πρόβλημα, αυτό της παιδικής παχυσαρκίας και όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι περισσότερα από 3 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα!

Μάθε για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦH – MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION

Αθλητικός Διατροφολόγος

MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITIONIST SIDEBAR

Ο Αθλητικός Διατροφολόγος – Sports Nutritionist είναι επαγγελματίας υγείας που παρέχει συμβουλές σε αθλητές ή αθλητικές ομάδες σχετικά με τη σωστή διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι σε αυτόν τον τομέα μπορούν να ακολουθήσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην κλινική διατροφή ή σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την αθλητική διατροφή.

Η ομάδα πρακτικής της Sports Dietetic Association (ADA) Sports, Cardiovascular and Wellness Nutrition (SCAN) ορίζει έναν αθλητικό διατροφολόγο, που αναφέρεται επίσης ως διαιτολόγος, ως άτομο που παρέχει συμβουλές διατροφής σε έναν αθλητή ή ομάδα με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Αναπτύσσουν προγράμματα διατροφής με βάση τις ανάγκες των αθλητών τους και το είδος του αθλήματος τους. Οι αθλητικοί διατροφολόγοι μπορούν να κρατούν αρχεία για τους πελάτες τους για να καταγράψουν την πρόοδο τους ή να καθορίσουν ποια πρόσθετα βήματα πρέπει να γίνουν.

Η ADA υποδεικνύει ότι εκτός από βοήθεια σε αθλητές, οι αθλητικοί διατροφολόγοι μπορούν να συνεργαστούν με γονείς, εκπαιδευτές και προπονητές.

Μάθε για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION