Επιστημονική Διημερίδα της ΕΛ.Δ.Ε. στο Ζάππειον Μέγαρον