Υπουργείο Υγείας: Νέο πρόγραμμα για Δωρεάν Διαιτολόγο