Όλες οι πληροφορίες του MNPN ήταν πολύ χρήσιμες

Το πρόγραμμα ήταν ενδιαφέρον και όλες οι πληροφορίες πολύ χρήσιμες!