Όλα ικανοποιητικά και κατανοητά

Όλα ικανοποιητικά και κατανοητά. Απλά επειδή η εργασία μου είναι πολύωρη, κάποιες φορές υπάρχει δυσκολία στην αποπεράτωση των τεστ γιατί ο χρόνος για διάβασμα είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος