Υψηλό επιστημονικό επίπεδο

Το πρόγραμμα γενικά είναι πολύ ικανοποιητικό και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. Υπάρχει καλή οργάνωση, και υψηλό επιστημονικό επίπεδο.