Το MNPN ήταν αρκετά ολοκληρωμένο!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρώ ήταν αρκετά ολοκληρωμένο! έμεινα ευχαριστημένη απλά θα ήθελα ίσως περισσότερο πράξη από θεωρία.