Το Πρόγραμμα με βοήθησε στη διαχείριση των δικών μου παιδιατρικών περιστατικών

Ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα Παιδιατρικής Διατροφής.

Οι διαλέξεις στην πλειοψηφία τους ήταν πολύ κατατοπιστικές, περιλάμβαναν χρήσιμες πληροφορίες και με βοήθησαν στην κλινική πράξη στη διαχείριση των δικών μου παιδιατρικών περιστατικών.

Το περιεχόμενο των διαλέξεων ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένο με λίγα σημεία που χρειάζονται επικαιροποίηση, το επίπεδο ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο και το διδακτικό προσωπικό είναι στελεχωμένο από εξαιρετικούς επιστήμονες του χώρου της διαιτολογίας.