Πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της δουλειάς μου!!

Βατό στην διεκπεραίωσή του, εμπεριστατωμένο, αξιόλογο στις πηγές και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της δουλειάς μου. Η μέθοδος τηλεκπαίδευσης με διευκόλυνε αρκετά και ήταν πλήρως ενημερωμένη!