Πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πολύ καλό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. θα ήθελα στο μέλλον και κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διαβήτη 1 & 2. ευχαριστούμε πολύ.