Πολύ καλά οργανωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πολύ καλά οργανωμένο, σαφήνεια τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στις ερωτήσεις κατανόησης.

Παρέχει γνώσεις για την αντιμετώπιση περίπλοκων περιστατικών και προσφέρει τρόπους αντιμετώπισης για κάθε ένα ξεχωριστά.

Κυρίως με ενθουσίασε η έμφαση που δόθηκε στην εποχικότητα των φρούτων/λαχανικών καθώς και στις διατροφικές διαταραχές μιας και αυξάνονται τα περιστατικά με την πάροδο του χρόνου.