Πολύ βοηθητικό, χρήσιμο και ενδιαφέρον σεμινάριο!

Δεν ειχα παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο αντίστοιχο σεμινάριο με θέμα την Ψυχοδιαιτολογικη προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας!
Μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και εύκολο στην παρακολούθηση.
Μαθαίνεις ενδιαφέρουσες και λαμβάνεις σημαντικές γνώσεις για το αντικείμενο.
Το γεγονός ότι είναι με ασύγχρονη τηλεκπαιδευση και δεν σε δεσμεύει χρονικά με απουσίες ειναι πολύ βοηθητικό.
Δίνεται και πιστοποιητικό παρακολούθησης επομένως είναι πλήρως ολοκληρωμένο σεμινάριο! ?