Πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

Συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν πολύ αξιόλογο, με ποικίλη θεματολογία…