Πλήρης κατανόηση και εκμάθηση της παιδιατρικής διατροφής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε πλήρως τις προσδοκίες μου. Συνέβαλε στην πλήρη κατανόηση και εκμάθηση της παιδιατρικής διατροφής. Περιείχε γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της παιδιατρικής διατροφής, περιλαμβάνει άρτιες και δομημένες διαλέξεις καθώς και βιβλιογραφική αναφορά σε κάθε κεφάλαιο.