Μου παρείχε τις περαιτέρω γνώσεις που χρειαζόμουνα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Master Nutritionist in Pediatric Nutrition ήταν ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα όπου μου παρείχε τις περαιτέρω γνώσεις που χρειαζόμουνα όσον αφορά την παιδιατρική διατροφή.