Μου έδωσε νέες κατευθύνσεις στην προσέγγιση του θέματος!

Το Master Nutritionist in Pediatric Nutrition ήταν μία εξαιρετική εμπειρία για μένα!

Το υλικό ήταν πλούσιο σε πληροφορίες και μου έδωσε νέες κατευθύνσεις στην προσέγγιση του θέματος!