Μια καλή ευκαιρία όσων θα ήθελαν να ειδικευτούν στο κομμάτι της Παιδιατρικής Διατροφής

Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όχι μόνο από την διδακτέα ύλη που καλύφθηκε όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό!

Πιστεύω οτι είναι μια καλή ευκαιρία για το μέλλον όσων θα ήθελαν να ειδικευτούν σε αυτό το κομμάτι.