Κάλυψε επαρκώς τις απαιτήσεις μου

Το περιεχόμενο, οι σημειώσεις και οι πηγές κάθε ξεχωριστής ενότητας ήταν πλήρως κατανοητές και κάλυπταν επαρκώς τις ενότητες του προγράμματος.