Ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο!

Ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και συντονισμού και οργάνωσης.

Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα σε όλους όσους ασχολούνται με την επιστήμη της διατροφής.

Ευχαριστώ θερμά!