Θα το επέλεγα ξανά!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό!

Μου έδωσε πολλά εφόδια για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, πλούσιο σε πληροφορίες και ιδέες για το θέμα.. Θα το επέλεγα ξανά!

Ευχαριστώ!