Γνώσεις που καλύπτουν όλα τα επίπεδα ενός παιδιατρικού ασθενούς.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα στη χώρα μας. Το MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σου προσδίδει γενικές γνώσεις όσο αναφορά την παιδιατρική διατροφή.

Γνώσεις που καλύπτουν όλα τα επίπεδα ενός παιδιατρικού ασθενούς. Σίγουρα θα μου φανεί χρήσιμο στα επόμενα βήματά μου ως Διατροφολόγος-Διαιτολόγος ειδικά εφόσον η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα στη χώρα μας.