Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες γνώσεις που αποκομίσαμε

Ευχαριστούμε την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES για τις πολύτιμες γνώσεις που αποκομίσαμε από το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή!