Επιστημονική, σαφής και πλήρης

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ εμπεριστατωμένη και σαφή παρουσίαση! Μου άρεσε που παρατίθεται και η βιβλιογραφία. Μας καλύψατε πλήρως!