Εξαιρετικό !!!

Το πρόγραμμα σπουδών ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της δουλειά μου.
Το περιεχόμενο των διαλέξεων ήταν εμπεριστατωμένο και απολύτως κατανοητό, βασισμένο σε βιβλιογραφία από πρόσφατες μελέτες .Πλούσιο σε άρθρα και επιπλέον σημειώσεις, που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.
Αξιόλογοι εκπαιδευτές και υποστηρικτικοί στην διάρκεια του προγράμματος.
Συγχαρητήρια στον κ. Γρηγοράκη και στην ΕΛΔΕ.!!!