Εμπλουτισμός γνώσεων

Ένα ενδιαφέρων σεμινάριο που μου έδωσε το κίνητρο για επιστροφή στο διάβασμα, την απόκτηση και υπενθύμιση γνώσεων.