Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το MNPN

Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το πρόγραμμα! Πολύ σωστές παρουσιάσεις και κατανοητές σημειώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ!