Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας

Βοήθησε, σε μεγάλο βαθμό να οργανωθούν, να επικαιροποιηθούν και να εξελιχθούν οι γνώσεις μας πάνω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όπως είναι η Παιδική Διατροφή.

Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας για να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αξιοποιήσει την γνώση του και να ανταπεξέλθει με επιτυχία στους στόχους και την ικανοποίηση των εξεταζόμενων.