Αποτελεί έναν εξαιρετικό οδηγό για την διατροφική προσέγγιση του παιδιού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου καθώς οι θεματικές κάλυπταν πάρα πολύ το φάσμα της παιδικής παχυσαρκίας. Η μόνη παρατήρηση και δυσαρέσκια που έχω ήταν σε μερικές θεματικές όπως ο “γεωγραφικός προσδιορισμός της παιδικής παχυσαρκίας” όπου θα ήθελα οι σημειώσεις να είναι πιο κατανοητές καθώς υπήρχαν σημεία που ακόμη και συντακτικά ήταν δυσνόητες.

Παρόλα αυτά είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που αποτελεί έναν εξαιρετικό οδηγό για την διατροφική προσέγγιση του παιδιού όχι μόνο για έναν επαγγελματία διαιτολόγο αλλά και για οποιοδήποτε επιστήμονα υγείας που θα επιλέξει να το παρακολουθήσει.