Αξιόλογο σεμινάριο

Το σεμινάριο “Ψυχοδιαιτολογική Προσέγγιση της Παιδικής Παχυσαρκίας”, ήταν άριστα δομημένο, με πολύ σημαντικές πληροφορίες για το μείζον αυτό θέμα. Επιστημονικό και κυρίως κατανοητό.