Ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου σε επίπεδο υλικού και εμπλουτισμού γνώσεων. Επίσης η επικοινωνία με τους Συντονιστές ήταν πάντα άψογη.