Ανανέωση και οργάνωση του παιδικού τμήματος διατροφής, στα διαιτολογικά γραφεία μας

Ευχαριστούμε πολύ για τον εμπλουτισμό των γνώσεων μας!!!!!

Ήταν πραγματικά ικανό το πρόγραμμα αυτό να μας βάλει σε διαδικασία ανανέωσης και οργάνωσης του παιδικού τμήματος διατροφής, στα διαιτολογικα γραφεία μας!!!!!!