Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες οι εκπαιδευτές!

Ήταν πολύ εποικοδομητικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα.