ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΑΡΙΝΑ 2023 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι εγγραφές για τα Εαρινά Τμήματα των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης MASTER NUTRITIONIST συνεχίζονται έως 15 Μαΐου... Ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) αποτελεί έναν Ανεξάρτητο Εκπαιδευτικό Φορέα, εν δυνάμει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Lifelong Learning Center (L.L.C.) με θετική διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων + Επαγγελματικού ... Διαβάστε περισσότερα
2 Μαΐου 2023ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES