Η ΕΛ.Δ.Ε. στο 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Εγκέφαλος και Νους”