Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία στο 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Εγκέφαλος και Νους”