NUTRITION PRO
IN SPORTS & EXERCISE

Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση
Αθλητισμός & Άσκηση

Πραγματεύεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εισαγωγής στην Αθλητική Διατροφική επιστήμη με τη μορφή βραχύβιας επιμόρφωσης.

Οι Εγγραφές συνεχίζονται…

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΈΝΑΡΞΗ: Παρακολουθήστε άμεσα…

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
200 Ώρες (Εκπαίδευση Plus: 400 Ώρες*) 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
e-Learning

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

Μαντώ Αγουρίδου MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Διδάσκοντες:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS (Εκπαίδευση PLUS): 4

Απονέμεται:
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης “Nutrition Professional” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096) στην Αθλητική διατροφή.

Η Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση στην Αθλητική Διατροφή “Nutrition Pro In Sports & Exercise” περιλαμβάνει τους ακόλουθους γενικούς τομείς: Θεωρητική κατάρτιση και Εποπτεία περιστατικών.

Συνοπτικά, το επιστημονικό περιεχόμενό του εστιάζεται στις παρακάτω ενότητες:

 • Μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας κατά την άσκηση
 • Ισορροπία υγρών κατά την άσκηση
 • Η σημασία των βιταμινών στην αθλητική απόδοση
 • Διατροφικά συμπληρώματα με εργογόνο δράση
 • Αθλητική Τριάδα – Προβλήματα της γυναίκας αθλήτριας
 • Διατροφικές ανάγκες παιδιών – αθλητών
 • Διατροφική υποστήριξη αθλητών με ιδιαίτερες διατροφικές επιλογές (Χορτοφαγία – Vegan)
 • Αθλητική ψυχολογία – τεχνικές ενίσχυσης
 • Αιματολογικοί και εργομετρικοί δείκτες στην άσκηση
 • Ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους αθλητικούς διατροφολόγους (εποπτεία)

Αίτηση συμμετοχής στη Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση Nutrition Pro Αθλητισμός & Άσκηση: “Nutrition Pro in Sports & Exercise” μπορούν να υποβάλουν:

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής)
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κολλεγίων)
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής)

Ο τίτλος “Nutrition Professional” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

0
Ενότητες
0
Ώρες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευση θεωρητικής κατάρτισης
0
Ώρες Live Conference Σύγχρονη εξ' αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων και ανάλυση περιστατικών
0
Μήνες

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

Μαντώ Αγουρίδου MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Διδάσκοντες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ​

1. Μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας κατά την άσκηση

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των ενεργειακών συστημάτων που κινητοποιούνται κατά την έντονη μυϊκή προσπάθεια και των βασικών διαφορών τους κατά την άσκηση, καθώς και η κατανόηση της διαφορετικής αναλογίας συμμετοχής των ενεργειακών συστημάτων στα διαφορετικά αγωνίσματα.

2. Ισορροπία υγρών κατά την άσκηση

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η σημασία που έχει το νερό για τον ανθρώπινο οργανισμό και τη ζωή. Επίσης, θα αναφερθούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ της χρόνιας  αφυδάτωσης και συγκεκριμένων δεικτών υγείας, οι αρνητικές επιπτώσεις της αφυδάτωσης στην αθλητική απόδοση και οι επίσημες συστάσεις για την κάλυψη των αναγκών των αθλητών σε υγρά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις προπονήσεις τους ή τους αγώνες.

3. Η σημασία των βιταμινών στην αθλητική απόδοση

 

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο ρόλος των βιταμινών ως απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τόσο για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, όσο και για την αθλητική απόδοση. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις κύριες δράσεις και λειτουργίες των βιταμινών σε επίπεδο μεταβολισμού, στις συνέπειες ανεπαρκούς πρόσληψής τους σε αθλούμενους και μη, καθώς και στις συστάσεις Διεθνών Οργανισμών. Τέλος, θα διερευνηθεί η σημασία λήψης συμπληρωμάτων βιταμινών σχετικά με την παραγωγή έργου, αλλά και τα πιθανά εργογόνα αποτελέσματά τους.

4. Διατροφικά συμπληρώματα με εργογόνο δράση

 

Στόχος της ενότητας είναι να αναπτυχθεί αρχικά η έννοια των εργογόνων βοηθημάτων και οι όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι νόμιμη και ηθική η χρησιμοποίησή τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν εκείνα τα διατροφικά εργογόνα των οποίων η επίδρασή τους στην αθλητική απόδοση, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. Τέλος, θα παρουσιαστούν συνοπτικά γενικές συστάσεις και πρωτόκολλα κατανάλωσής τους με στόχο την βελτιστοποίηση της αθλητική απόδοσης.

5. Αθλητική Τριάδα – Προβλήματα της γυναίκας αθλήτριας

Στόχος της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες που σχετίζονται με τις διαταραχές λήψεις τροφής σε αθλητές/τριες, όπως η νευρική ανορεξία και η βουλιμία. Επίσης, να παρουσιαστούν τα διαγνωστικά κριτήρια, η αιτιολογία της νόσου, οι συνέπειες που επηρεάζουν την υγεία καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση των εν λόγω διαταραχών. Τέλος, θα παρουσιαστούν, οι σύγχρονες στρατηγικές που προτείνονται κυρίως όσον αφορά στη διαιτητική παρέμβαση.

6. Διατροφικές ανάγκες παιδιών – αθλητών

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις διατροφικές κατευθύνσεις για παιδιά αθλητές. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας, οι πηγές παραγωγής μυϊκής ενέργειας, τα τρία κυρίαρχα συστήματα παραγωγής ενέργειας και τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Στη συνέχεια, θα καταγραφούν οι διεθνείς συστάσεις για την κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, αλλά και οι διεθνείς συστάσεις για την κατανάλωση υγρών, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το τέλος της άσκησης. Τέλος, θα αναλυθούν οι ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για ένα παιδί – αθλητή υψηλού επιπέδου.

7. Διατροφική υποστήριξη αθλητών με ιδιαίτερες διατροφικές επιλογές (Χορτοφαγία – Vegan)         

 

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της διατροφικής υποστήριξης αθλητών με ιδιαίτερες διατροφικές επιλογές όπως είναι η χορτοφαγία και η vegan διατροφή. Αρχικά λοιπόν, θα παρουσιαστούν οι αρχές της χορτοφαγικής και vegan διατροφής, καθώς και ιδιαίτεροι περιορισμοί που τις διέπουν. Με δεδομένο ότι στερούνται όλων των ζωικών προϊόντων, σημαντική επιστημονική πρόκληση του αθλητικού διατροφολόγου αποτελεί το πως οι φυτικές πρωτεΐνες (τείνουν να είναι χαμηλότερης βιολογικής ποιότητας) μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να επηρεάσουν θετικά τόσο τη μυϊκή αύξηση, όσο και την αθλητική απόδοση. Τέλος, θα αναλυθεί και η διαχείριση των υπόλοιπων θρεπτικών συστατικών με στόχο να εξασφαλιστεί η επαρκής πρόσληψη θερμίδων και των διάφορων μικροθρεπτικών συστατικών.

8. Αθλητική ψυχολογία – τεχνικές ενίσχυσης

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τον ορισμό και το εύρος της αθλητικής ψυχολογίας, και να αναλύσει διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της ψυχολογίας των αθλητών. Η αθλητική ψυχολογία δε χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματίες αλλά επίσης και για ερασιτέχνες αθλητές, για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, για προπονητές και για ειδικούς φυσικής αγωγής. Οι βασικές τεχνικές ενίσχυσης της ψυχολογίας των αθλητών περιλαμβάνουν τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων, τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης, νοερή εξάσκηση, τεχνικές χαλάρωσης, αυτοδιάλογο και την ενίσχυση των κινήτρων.

9. Αιματολογικοί και εργομετρικοί δείκτες στην άσκηση

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι αιματολογικοί και εργομετρικοί δείκτες, ο έλεγχος των οποίων ενδείκνυται στους αθλητές. Αρχικά, θα παρουσιαστεί ο σκοπός τη βιοχημικής αξιολόγησης των αθλητών που περιλαμβάνει τον έλεγχο της υγείας τους και την εκτίμηση της φυσικής τους κατάστασης, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό ενός προπονητικού και βέβαια του κατάλληλου διατροφικού προγράμματος. Τέλος, θα αναλυθεί η σημασία των αιματολογικών και βιοχημικών δεικτών στη διαμόρφωση της αθλητικής απόδοσης.

10. Ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους αθλητικούς διατροφολόγους (εποπτεία)

Η εποπτεία και η ανάλυση περιστατικών αποτελεί το τελικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Nutrition Pro In Sports & Exercise”. Στη φάση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ατομικής εποπτείας σε μη εξειδικευμένους αθλητικούς διατροφολόγους που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός αθλητικού περιστατικού. Η ατομική εποπτεία απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες υγείας που θέλουν να αναπτύξουν περεταίρω συγκεκριμένες δεξιότητες ή να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των δύσκολων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο αθλητικό διαιτολόγο.

Γιατί να επιλέξω το Nutrition Pro in Sports & Exercise

Το Nutrition Pro in Sports & Exercise της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES είναι το μοναδικό στην Ελλάδα ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εισαγωγής στην Αθλητική Διατροφή.

Πραγματεύεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εισαγωγής στην Αθλητική Διατροφική επιστήμη με τη μορφή βραχύβιας επιμόρφωσης, η οποία συνδυάζεται ταυτόχρονα με ειδικά πλεονεκτήματα.

Έτσι, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης Live Conference, δηλαδή Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως συζήτησης ερωτήσεων, όπως και της Ανάλυσης πραγματικών περιστατικών με τη μορφή Εποπτείας.

Ειδικά πλεονεκτήματα

• Μοναδική Ταχύρρυθμη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Αθλητικής Διατροφής
• Live Conference – Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων
• Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως ανάλυση περιστατικών (εποπτεία)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

Δίδακτρα Nutrition Pro in Sports & Exercise

 • Nutrition Pro
  in Sports & Exercise

 • Έκπτωση
 • Συνολικές Ώρες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΛ.Δ.Ε.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ
 • Εποπτεία (Ανάλυση και συζήτηση περιστατικών)
 • Live Conference
 • Προοπτικές συνεργασίας με την ΕΛ.Δ.Ε.
 • Δυνατότητα δόσεων
 • Κατοχύρωση
 • Εγγραφές:
 • STANDARD
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 890

 • 200
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 890€
  • ΠΡΟΚ/ΛΗ: 400€
  • 1η ΔΟΣΗ: 250€
  • 2η ΔΟΣΗ: 240€
  3
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: 400€
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Σε περίπτωση
  ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  το τελικό κόστος ορίζεται στα 800€
  (Δυνατότητα εξόφλησης σε 2 δόσεις)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ελάτε
να ζήσετε την εμπειρία της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης από την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES​​:

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Αθλητική Διατροφή"

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΟΛΗ*

  EMAIL*

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  ΣΠΟΥΔΕΣ:

  ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

  ΙΔΡΥΜΑ:

  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

  Άλλη:

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Αθλητική Διατροφή”;

  Σύσταση:

  Άλλο

  ΣΧΟΛΙΑ

  Εκπτωτικός Κωδικός

  Εκπτωτική Πολιτική

  Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ.

  Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

  • Άνεργοι: Με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Συγγενείς: Όσοι συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
  • Εφάπαξ πληρωμή: Όσοι επιλέγουν πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων εφάπαξ
  • EARLY BIRD
  • Μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
  • ΑμεΑ
  • Ομάδες παρακολούθησης: Συμμετοχή τριών (3) ατόμων και άνω
  • Επανεγγραφή: Εκπαιδευόμενοι της Ε.Λ.ΔΕ. STUDIES που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης
  • Πολλαπλά Προγράμματα Επιμόρφωσης: Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο (2) ή και παραπάνω προγραμμάτων του ίδιου κύκλου σπουδών (Η έκπτωση εφαρμόζεται και στα δύο προγράμματα)

  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

  *ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PLUS

  Επιπλέον:

  • 10 Θεωρητικές θεματικές ενότητες
  • Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ
  • 4 μονάδες ECVET

  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα και πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης “PLUS” εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δικαιούται και την ταυτόχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής», το οποίο διαθέτει επιπλέον 10 Θεωρητικές θεματικές ενότητες και οδηγεί σε απονομή πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  210 2520977

  studies@elde.gr