ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Ο Κλάδος Σπουδών ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES αποτελεί Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Μονάδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και δραστηριοποιείται στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Διά Βίου Μάθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Λίστα με τις πιο συχνές ερωτήσεις, σχετικά με την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES!

Μετά από πολλαπλά χρόνια ενεργού παρουσίας στο ελληνικό διατροφικό γίγνεσθαι και έχοντας συμβάλλει με διάφορες επίκαιρες δράσεις στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού, η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία δημιουργεί το “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη της επιστημονικής εξειδίκευσης στο αντικείμενο της διατροφής. Οι αναρίθμητες πληροφορίες και τα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάζονται μέρα με τη μέρα δημιουργούν την τάση κατάταξης σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Σκοπός της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES είναι η ολοκληρωμένη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε επαγγελματίες υγείας με στόχο την αναβάθμιση του γνωστικού τους αντικειμένου.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία προσφέρει μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο της διατροφής. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του εκπαιδευτικού τίτλου “Master Nutritionist” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: ΕΞ1251/ 17-03-2020).

Όπως είναι φανερό ότι η παροχή εκπαίδευσης από «ειδικούς σε ειδικούς» αποτελεί τα σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης “MASTER NUTRITIONIST” μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Κατά προτεραιότητα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι διατροφολόγοι, ιατροί (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.), ψυχολόγοι, γυμναστές και άλλοι σχετικοί επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής και τους τρόπους ορθής εφαρμογής της στην παρέμβαση σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οικογένειες και ομάδες πληθυσμού.

Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Αίτηση συμμετοχής στη Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση: NUTRITION PROFESSIONAL μπορούν να υποβάλουν:

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής)
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κολλεγίων)
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής)

Ο εκπαιδευτικός τίτλος “MASTER NUTRITIONIST” ( Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N257525) απονέμεται μετά το πέρας ετήσιων μεταπτυχιακών επιμορφωτικών μαθημάτων ολοκληρωμένης κατάρτισης. Περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση υψηλών προδιαγραφών θεωρητικής κατάρτισης επιμέρους επίκαιρων αντικειμένων της επιστήμης διαιτολογίας – διατροφής. Επιπλέον, προσφέρει απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας, πρακτικής άσκησης σε πραγματικά περιστατικά και Live conference ανάλυσης περιπτώσεων με τη μορφής εποπτείας. Παρέχεται σε διαδικτυακή και μικτή εκπαίδευση (e-Learning και δια ζώσης) και απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.   

Ο εκπαιδευτικός τίτλος “NUTRITION PROFESSIONAL” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096) απονέμεται μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων ταχύρρυθμης κατάρτισης και περιλαμβάνει Γενικές – Εισαγωγικές Γνώσεις σε επιστημονικά αντικείμενα διαφόρων τομέων της επιστήμης διαιτολογίας – διατροφής. Προσφέρεται αποκλειστικά σε ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και περιλαμβάνει εκτός των άλλων Live conference ανάλυσης περιπτώσεων με τη μορφής εποπτείας. Απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα ενδιαφερομένων. Μπορεί δε να συνδυαστεί με Προγράμματα αντίστοιχου εκπαιδευτικού αντικειμένου που παρέχει το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ (NUTRITION PROFESSIONAL PLUS).   

Ας πάρουμε για παράδειγμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή…

Το “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι ένα μονοετές πρόγραμμα υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο αντικείμενο της διατροφής που περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, επιπλέον εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, αλλά και εποπτεία περιστατικών.

Για τον παραπάνω λόγο πραγματοποιήθηκε και η συνεργασία του κλάδου σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρεία (ΕΛΔΕ STUDIES) με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ) για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας (Μικτό)» μέσω της πραγματοποίησης εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικής άσκησης από τους εκπαιδευομένους, αξιοποιώντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό της ΕΛΔΕ STUDIES.

Σχετικά με την ειδικότητα του παιδιατρικού διατροφολόγου (παιδοδιατροφολόγου), θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία απονομής ΚΑΜΙΑΣ ειδικότητας σε Διατροφολόγους (κλινικός, αθλητικός, ειδικός στις διατροφικές διαταραχές κλπ.). Επομένως, η χρήση προσδιορισμού οποιασδήποτε εξειδίκευσης στη επιστήμη της διατροφής – διαιτολογίας είναι καταχρηστική.

Ωστόσο, ο τίτλος “Master Nutritionist” είναι κατοχυρωμένος (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N257525) και μπορεί να προσδιορίζει ότι ο κάτοχος του τίτλου έχει λάβει τη σχετική ετήσια επιμόρφωση στην Παιδιατρική Διατροφή, η οποία συνοδεύεται από την παροχή γνώσεων και επιστημονικής εμπειρίας υψηλού επιπέδου.

Επιπλέον, μπορεί να θέτει τις βάσεις για την απόκτηση της σχετικής ειδικότητας όταν με το πλήρωμα του χρόνου ισχύσει και στην Ελλάδα, όπως ισχύει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, η διαδικασία διαχωρισμού ειδικοτήτων στους διατροφολόγους.

Τέλος, το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που αναφέρει τον τίτλο «Master Nutritionist in Pediatric Nutrition», πέρα από τις εξιδεικευμένες γνώσεις που προσφέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού. Ο τίτλος “Master Nutritionist in Sports Nutrition” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος. Αυτό σημαίνει, ότι στην ενδεχόμενη επιλογή για σχετική θέση εργασίας μεταξύ δύο επιστημόνων, θα μπορεί να προτιμηθεί εκείνος που είναι ο κάτοχος του παραπάνω τίτλου.

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης φέρει τον τίτλο της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και αναγράφει τη μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες και το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης.

Επίσης, όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Ειδικών Παιδικής Διατροφής της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα Προγράμματα Επιμόρφωσης “Master Nutritionist” της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES.

Για την e-learning εκπαίδευση χρησιμοποιείται η Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Moodle.

Στο e-learning η εκπαίδευση είναι Ασύγχρονη, δηλαδή δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών, συγκεκριμένη ώρα και μέρα (με εξαίρεση τις εποπτείες). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, επιλέγοντας μόνος του τον προσωπικό εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του!

Η εργαστηριακή εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση γίνονται με “οn demand” παρακολούθηση σε χρόνο που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος.

Οι ώρες εποπτείας πραγματοποιούνται δια ζώσης σε καθορισμένη μέρα και ώρα μέσα στο έτος (κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευομένους) με την εφαρμογή ZOOM και για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν δίνεται η δυνατότητα οn demand παρακολούθηση.

Δεν υπάρχουν εξετάσεις με τη μορφή εξεταστικής!

Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχει μια σύντομη εξέταση «Τεστ Αξιολόγησης» με ερωτήσεις κατανόησης.

Η επιτυχής εξέταση κάθε Θεματικής Ενότητας ορίζεται με βαθμολογία τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων. 

Η Μικτή (Blended) εκπαίδευση συνδυάζει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως με τη Δια ζώσης εκπαίδευση.

Έτσι, το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανές διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση και εποπτείες σε πραγματικά περιστατικά με δια ζώσης παρακολούθηση.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στις ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας συνολικής έκτασης 280 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας (Άνω Πατήσια), και καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις!

Δείτε τους χώρους της ΕΛ.Δ.Ε.

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί σε επόμενο κύκλο σπουδών, εντός 1 μήνα από την εγγραφή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ή εναλλακτικά εντός του χρονικού διαστήματος όπως αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών).

Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημά του προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, αναφέροντας τους λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει την παρακολούθηση στον τρέχοντα κύκλο σπουδών.

Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της παρακολούθησης λαμβάνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, και κοινοποιείται στον Εκπαιδευόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησής του.

Πέρα από την μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος δύναται να ζητήσει και την οριστική του διαγραφή από κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γραπτό ηλεκτρονικό αίτημά του (email) προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο οποίο αναφέρει τους λόγους της διακοπής. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων.

Η ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Φοιτητές: Έκπτωση 5%

Ομάδα Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι: Με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
 • Συγγενείς: Όσοι συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Εφάπαξ πληρωμή: Όσοι επιλέγουν εφάπαξ πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων

Ομάδα Β: Έκπτωση 20%

 • EARLY BIRD
 • Μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
 • ΑμεΑ
 • Ομάδες παρακολούθησης: Συμμετοχή τριών (3) ατόμων και άνω

Ομάδα Γ: Έκπτωση 30%

 • Επανεγγραφή: Εκπαιδευόμενοι της Ε.Λ.ΔΕ. STUDIES που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης
 • Πολλαπλά Προγράμματα Επιμόρφωσης: Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο (2) ή και παραπάνω προγραμμάτων του ίδιου κύκλου σπουδών (Η έκπτωση εφαρμόζεται και στα δύο προγράμματα

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες, δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους (δλδ δεν είναι αθροιστικές). Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η μεγαλύτερη Έκπτωση. 

Εξαίρεση αποτελούν α) η περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων και β) η Φοιτητική Έκπτωση, οι οποίες είναι προσθετικές και μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη Ομάδα Έκπτωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την εκπτωτική πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα της Γραμματείας στο τηλέφωνο 2102520977 ή στο email studies@elde.gr.

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

studies@elde.gr