NUTRITION PRO
IN CHILDHOOD FEEDING

Εισαγωγή στην Παιδιατρική Διατροφή

Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση

Πραγματεύεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εισαγωγής στην Παιδιατρική Διατροφική επιστήμη με τη μορφή βραχύβιας επιμόρφωσης.

Οι Εγγραφές συνεχίζονται…

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΈΝΑΡΞΗ: Παρακολουθήστε άμεσα…

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 Ώρες (Εκπαίδευση Plus: 400 Ώρες*)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
e-Learning

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Συντονίστρια:

Διδάσκοντες:

Εκπαίδευση PLUS: Διάρκεια 400 Ώρες, 4 Μονάδες ECTS

Απονέμεται:
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης “Nutrition Professional” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096) στην παιδιατρική διατροφή.

Στη Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση Εισαγωγής στην Παιδιατρική Διατροφή: “Nutrition Pro in Childhood Feeding” παρουσιάζονται με επιστημονικά δεδομένα:

 • Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την παιδική διατροφή
 • Οι ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) ενός παιδιού
 • Η διερεύνηση της αιτιολογίας και των συνεπειών που επιφέρει η παιδική παχυσαρκία
 • Η διατροφή στο σχολείο και ο ρόλος της στην προαγωγή της υγείας των παιδιών
 • Διάφορες διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά και η ψυχοπαθολογία τους
 • Ειδικά θέματα διατροφής και υγείας στην παιδική ηλικία
 • Παθήσεις γαστρεντερικού στα παιδιά
 • Διατροφή για παιδιά αθλητές

Αίτηση συμμετοχής στη Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση Εισαγωγής στην Παιδιατρική Διατροφή: Nutrition Pro in Childhood Feeding μπορούν να υποβάλουν:

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής)
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κολλεγίων)
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής)

Ο τίτλος “Nutrition Professional” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

0
Ενότητες
0
Ώρες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευση θεωρητικής κατάρτισης
0
Ώρες Live Conference Σύγχρονη εξ' αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων και ανάλυση περιστατικών
0
Μήνες

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

Μαντώ Αγουρίδου MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Διδάσκοντες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στόχος της ενότητας είναι η εισαγωγή στην έννοια της παιδικής διατροφής και η καταγραφή των βασικών αρχών από τις οποίες διέπεται. Αρχικά, αναλύεται ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών και προσδιορίζονται οι θρεπτικές απαιτήσεις κατά την παιδική ηλικία. Στο κυρίως μέρος παρουσιάζονται οι ομάδες τροφίμων, τα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και η εποχικότητά τους. Τέλος, περιγράφεται η ενδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να βελτιώνει τη σχολική επίδοση, η σημασία της ενυδάτωσης και των συμπληρωμάτων διατροφής.

Στόχος της ενότητας είναι η ανάλυση των αρχών της διατροφικής υποστήριξης σε βρέφη και ιδιαίτερα σε εκείνα με χαμηλό βάρος γέννησης. Αρχικά, αναλύεται ο ορισμός Low birth weight (LWB) Βρεφών, όπως και τα διάφορα ιατρικά προβλήματα που προκύπτουν με διατροφικές επιπτώσεις (υπογλυκαιμία, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, ανοιχτός βοτάλειος πόρος, ίκτερος, νεκρωτική εντεροκολίτιδα). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συστάσεις διατροφής για ενέργεια, υδατάνθρακές, πρωτεΐνες, λίπη και νερό σε LWB νεογνά, όπως και οι εν γένει διατροφικοί στόχοι. Παράλληλα, αναφέρονται τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος – ειδικά γάλατα για ελλιποβαρή & πρόωρα νεογνά. Τέλος, καταγράφονται τα οφέλη του θηλασμού και του μητρικού γάλακτος, αλλά και η διαδικασία απογαλακτισμού και εισαγωγής στερεών τροφών.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των διατροφικών κατευθύνσεων που προτείνονται κατά τη διαχρονική εξέλιξη της παιδικής ηλικίας, δηλαδή από τη βρεφική έως την έναρξη της εφηβικής ηλικίας. Αρχικά, αναλύεται ο ρόλος της διατροφής στα διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας, όπως επίσης και η διατροφή του παιδιού – μαθητή. Στο κύριο μέρος παρουσιάζεται η σημασία της διατροφικής εκπαίδευσης των γονέων, η σπουδαιότητα της διατροφής στο σχολικό περιβάλλον και τα γεύματα που μπορούν να καταναλώνονται στο σχολείο, στο σχολικό κυλικείο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, περιγράφονται οι κανόνες ασφάλειας τροφίμων που πρέπει να ακολουθεί το σχολικό κυλικείο, καθώς και η σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών ως πρότυπα υγείας για τους μαθητές.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή της υγείας του παιδιού. Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της προαγωγής και αγωγής της υγείας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής υγείας, όπως και στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών. Τέλος, επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της υγείας και παρατίθενται παραδείγματα ευρωπαϊκών και ελληνικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας.

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διάφορες διαταραχές λήψης τροφής που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Αρχικά, αναλύεται η έννοια των διαταραχών λήψης τροφής στην παιδική ηλικία όπως και τα είδη των διαταραχών αυτών : ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, διαταραχή αδηφαγίας, πίκα (Αλλοτριοφαγία), διαταραχή μηρυκασμού και η αποφευκτική – περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια των ανωτέρω διαταραχών, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι επιπλοκές τους. Ακόμη, κατά τις παραπάνω διαδικασίες παρουσιάζονται και δυσκολίες – εμπόδια στη θεραπεία, τα οποία ο ειδικός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του. Έτσι, στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα εκάστοτε προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη κινήτρων για τα παιδιά, τη χαμηλή συμμόρφωση, με τη στάση της οικογένειας όταν πιστεύει ότι ένα παχύσαρκο παιδί είναι υγιές, με την εύκολη πρόσβαση στο junk food και με τη διαφήμισή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεόρασης, με το μη υποστηρικτικό οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον, με παλαιότερες αποτυχημένες προσπάθειες υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής και με τις γενικότερες διατροφικές συνήθειες / τρόπο ζωής της οικογένειας. Στο τέλος της ενότητας θα αναφερθούν τρόποι διαχείρισης παιδιών με διατροφικές διαταραχές με βάση το γνωσιακό – συμπεριφορικό μοντέλο (CBT) και θα εξηγηθεί η σημασία του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου προσέγγισης στη διαχείριση παιδιών με διατροφικές διαταραχές.

Στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει το συσχετισμό της παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική διατροφή και την παχυσαρκία. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδιά με παχυσαρκία βιώνουν ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ψυχο-συναισθηματική τους κατάσταση και γενικότερα την ποιότητα της ζωής τους. Αυτά τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν συνδεθεί με παράγοντες πρόκλησης διαταραχών διατροφής στα παιδιά και κατ’ επέκταση με αδυναμία ρύθμισης του σωματικού τους βάρους. Επομένως, οι ειδικοί επιστήμονες καλό είναι να διευρύνουν την προσέγγισή τους λαμβάνοντας υπόψη και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών με παχυσαρκία, προκειμένου να εξατομικεύουν την παρέμβασή τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Έτσι, σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η σχέση της κατάθλιψης (έμμεση σύνδεση), του άγχους, και άλλων μορφών παιδικής ψυχοπαθολογίας με τη διατροφή. Επίσης, θα αναφερθούν οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλή απόδοση στο σχολείο, περιθωριοποίηση – Bulling λεκτικό και σωματικό) που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία.

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα διάφορα νοσήματα της παιδικής ηλικίας που μπορεί να απειλήσουν την υγεία των παιδιών, αλλά και να υποβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, άμεσα λόγω των διαφόρων συμπτωμάτων και επιπλοκών τους, αλλά και έμμεσα λόγω των απαιτητικών θεραπειών για τη διαχείρισή τους. Ορισμένα από αυτά είναι: ο σακχαρώδης διαβήτης 1, οι τροφικές αλλεργίες, το αλλεργικό άσθμα, ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, η κυστική ίνωση, η επιληψία και η σιδηροπενική αναιμία. Για καθένα από αυτά τα νοσήματα θα αναφερθεί η διάγνωση, η παθογένεια, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές, η θεραπεία τους και η διατροφική τους αντιμετώπιση, καθώς και ο ρόλος του σχολείου στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την καλύτερη διαχείρισή τους.

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές διατροφικής υποστήριξης σε παιδιά με παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Οι διάφορες διαταραχές του γαστρεντερικού είναι συχνές κατά την παιδική ηλικία και μπορούν να υποβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των παιδιών. Στην κατηγορία αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: οξεία και χρόνια διάρροια (κλινική εικόνα, απώλεια θρεπτικών ουσιών, δυσαπορρόφηση και υποθρεψία), αναγωγές – έμετοί, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οισοφαγίτιδα, επανυδάτωση – επανασίτιση, οι ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου), η κοιλιοκάκη και η δυσκοιλιότητα. Για όλα τα παραπάνω, η κατανόηση της διατροφικής τους διαχείρισης είναι υψηλής σημασίας στο γνωστικό πεδίο της παιδιατρικής διατροφής.

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία διάγνωσης και αντιμετώπισης της διαταραγμένης συμπεριφοράς στα παιδιά που μαζί και με άλλους παράγοντες μπορεί να σχετίζεται και με τη διατροφή. Αρχικά, αναφέρονται συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια για τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα παιδικής ψυχοπαθολογίας (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, νοητική διαταραχή, διαταραχές επικοινωνίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ΔΕΠΥ). Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα σημάδια που θα πρέπει να υποψιάσουν έναν κλινικό ότι ένα παιδί μπορεί να έχει διαταραχές συμπεριφοράς που είναι πιθανό να σχετίζονται με τη διατροφή (ξαφνική/απότομη αύξηση βάρους, μείωση απόδοσης στο σχολείο, δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος, ιστορικό παχυσαρκίας-κατάθλιψης στην οικογένεια, συχνός αυτοσαρκασμός του παιδιού σχετικά με το βάρος του, αναφορές για Bulling – στιγματισμό στο σχολείο, χαμηλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα το παιδί να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητές του, συστηματικά μη υγιεινός τρόπος διατροφής, εξαντλητικές δίαιτες, συναισθηματικό φαγητό, φαγητό από αντίδραση σε ένα δυσάρεστο ή ευχάριστο γεγονός). Επίσης, θα διευκρινιστεί τι πρέπει να κάνει ο ειδικός εάν καταλάβει ότι ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να δυσχεραίνουν τη ρύθμιση του βάρους στα παιδιά. Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών παρουσιάζεται η χρήση τεχνικών γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας (CBT) όπως: θέσπιση στόχων, ημερολόγιο, επιβράβευση, επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων και η μεταβολή – επαναπροσδιορισμός των πεποιθήσεων.

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις διατροφικές κατευθύνσεις για παιδιά αθλητές. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας, οι πηγές παραγωγής μυϊκής ενέργειας, τα τρία κυρίαρχα συστήματα παραγωγής ενέργειας και τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Στη συνέχεια, θα καταγραφούν οι διεθνείς συστάσεις για την κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, αλλά και οι διεθνείς συστάσεις για την κατανάλωση υγρών, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το τέλος της άσκησης. Τέλος, θα αναλυθούν οι ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για ένα παιδί – αθλητή υψηλού επιπέδου.

Η ανάλυση περιστατικών (εποπτεία) αποτελεί το τελικά στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Διατροφή “Nutrition Pro in Childhood Feeding”. Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό από τον επαγγελματικό τους χώρο. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της Διαιτολογικής Μονάδας κατά την παρουσίαση του υλικού αυτού. Η ανάλυση των περιστατικών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο πρακτικής άσκησης και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Στη ζωντανή εποπτεία, υπάρχουν σχόλια ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή αλλά και από το σύνολο της εκπαιδευτικής τους ομάδας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ατομικής εποπτείας σε μη εξειδικευμένους κλινικούς που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός παιδικού περιστατικού διαταραχών διατροφής. Η ατομική εποπτεία τέλος, απευθύνεται και σε έμπειρους κλινικούς επαγγελματίες υγείας που θέλουν να αναπτύξουν περεταίρω συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες ή να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των δύσκολων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κλινικό.

Γιατί να επιλέξω το Nutrition Pro in Childhood Feeding

Το Nutrition Pro in Childhood Feeding της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES είναι το μοναδικό στην Ελλάδα ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εισαγωγής στην Παιδιατρική Διατροφή.

Πραγματεύεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εισαγωγής στην Παιδιατρική Διατροφική επιστήμη με τη μορφή βραχύβιας επιμόρφωσης, η οποία συνδυάζεται ταυτόχρονα με ειδικά πλεονεκτήματα.

Έτσι, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης Live Conference, δηλαδή Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως συζήτησης ερωτήσεων, όπως και της Ανάλυσης πραγματικών περιστατικών με τη μορφή Εποπτείας.

Ειδικά πλεονεκτήματα


• Μοναδική Ταχύρρυθμη εκπαίδευση στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Παιδιατρικής Διατροφής
• Live Conference – Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων
• Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως ανάλυση περιστατικών (εποπτεία)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

Δίδακτρα Nutrition Pro in Childhood Feeding - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 • Nutrition Pro
  in Childhood Feeding

 • Έκπτωση
 • Συνολικές Ώρες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΛ.Δ.Ε.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ
 • Εποπτεία (Ανάλυση και συζήτηση περιστατικών)
 • Live Conference
 • Προοπτικές συνεργασίας με την ΕΛ.Δ.Ε.
 • Κατοχύρωση
 • Δυνατότητα δόσεων
 • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
  (Έκπτωση 10%)
 • Εγγραφές
 • STANDARD
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 890

 • 200
 • 400€
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 890€
  • ΠΡΟΚ/ΛΗ: 400€
  • 1η ΔΟΣΗ: 250€
  • 2η ΔΟΣΗ: 240€
  3
 • Το τελικό κόστος
  ορίζεται στα 800€
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ελάτε
να ζήσετε την εμπειρία της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης από την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES​​:

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Παιδιατρική Διατροφή"

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΟΛΗ*

  EMAIL*

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  ΣΠΟΥΔΕΣ:

  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣΦΟΙΤΗΤΗΣ

  ΙΔΡΥΜΑ:

  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟΛΥΚΕΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

  Άλλη:

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Παιδιατρική Διατροφή”;

  Σύσταση:

  Άλλο

  ΣΧΟΛΙΑ

  Εκπτωτικός Κωδικός

  Εκπτωτική Πολιτική

  Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ.

  Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

  • Άνεργοι: Με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Συγγενείς: Όσοι συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
  • Εφάπαξ πληρωμή: Όσοι επιλέγουν πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων εφάπαξ
  • EARLY BIRD
  • Μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
  • ΑμεΑ
  • Ομάδες παρακολούθησης: Συμμετοχή τριών (3) ατόμων και άνω
  • Επανεγγραφή: Εκπαιδευόμενοι της Ε.Λ.ΔΕ. STUDIES που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης
  • Πολλαπλά Προγράμματα Επιμόρφωσης: Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο (2) ή και παραπάνω προγραμμάτων του ίδιου κύκλου σπουδών (Η έκπτωση εφαρμόζεται και στα δύο προγράμματα)

  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

  *ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PLUS

  Επιπλέον:

  • 10 Θεωρητικές θεματικές ενότητες
  • Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ
  • 4 μονάδες ECVET

  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα και πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης “PLUS” εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δικαιούται και την ταυτόχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας», το οποίο διαθέτει επιπλέον 10 Θεωρητικές θεματικές ενότητες και οδηγεί σε απονομή πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  210 2520977

  studies@elde.gr