Προμπονά 27

Ριζούπολη – Αθήνα, τκ 11143

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με την  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES για οποιαδήποτε απορία.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές και τη διαδικασία για την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Τηλέφωνο: 2102520977

Email: studies@elde.gr

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και τον αρμόδιο κ. Γιώργο Τσιάνη για προβλήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την εγγραφή σας, την παρακολούθηση αλλά και γενικα θέματα που αφορούν την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης της ΕΛ.Δ.Ε. (moodle.elde.gr).

Email: tsianis@elde.gr

Επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES Δρ. Δημήτρη Γρηγοράκη για θέματα που αφορούν την ποιότητα και την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Email: grigorakis@elde.gr

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

studies@elde.gr