ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προμπονά 27, Ριζούπολη

Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 2520977

EMAIL

studies@elde.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ για οποιαδήποτε απορία.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές και τη διαδικασία για την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Τηλέφωνο: 2102520977

Email: studies@elde.gr

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜκαι τον αρμόδιο κ. Γιώργο Τσιάνη για προβλήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την εγγραφή σας, την παρακολούθηση αλλά και γενικα θέματα που αφορούν την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης της ΕΛ.Δ.Ε. (moodle.elde.gr).

Email: tsianis@elde.gr

Επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και Διευθυντή Κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ Δρ. Δημήτρη Γρηγοράκη για θέματα που αφορούν την ποιότητα και την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Email: grigorakis@elde.gr

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Προμπονά 27, Αθήνα - 210 2520977 - studies@elde.gr