MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή

Εγγραφές για τον 5ο Κύκλο Σπουδών…

με Επιδότηση έως ~30%!

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES)

& Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρaκολούθηση στο moodle.elde.gr

Έναρξη Μαθημάτων 5ου Κύκλου:
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Λήξη Μαθημάτων 5ου Κύκλου:
31 Ιουλίου 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
300 ώρες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
e-Learning – Blended

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Συντονίστρια:

Διδάσκοντες:

Εισηγητές:

Απονέμεται:
• Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
• Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (εφόσον ζητηθεί)

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION παρουσιάζονται με επιστημονικά δεδομένα οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Αθλητικής Διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των βασικών βιολογικών μηχανισμών που διέπουν τις ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) ενός αθλητή.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται η ανάλυση των ενεργειακών αρχών που υπάρχουν πίσω από οποιουδήποτε είδους μυϊκή συστολή και των ιδιαιτεροτήτων της διατροφικής υποστήριξης των αθλητών και των ασκουμένων με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της υγείας και της αθλητικής τους απόδοσης.

Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία της διατροφής στην αθλητική απόδοση, στην ανάπτυξη τεχνικών διατροφικής και ενεργειακής εκτίμησης, καθώς και στην κατανόηση των μηχανισμών δράσης των υδατανθράκων, των λιπιδίων, των πρωτεϊνών, των υγρών, των βιταμινών και των διατροφικών εργογόνων συμπληρωμάτων. Με βάση αυτό το στοιχείο, αναλύονται και τα δεδομένα για τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης των ποιότητας των διατροφικών επιλογών των αθλητών.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε ζητήματα προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας των αθλητών, οι δυνητικές συνέπειες των εν λόγω προβλημάτων και βέβαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ορθής αντιμετώπισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, διερευνάται και η επίδραση των διάφορων ψυχολογικών παραγόντων μέσω των ενδεδειγμένων τεχνικών ενίσχυσης στην διαμόρφωση των αθλητικής απόδοσης.

Τέλος, στην Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Αθλητική Διατροφή θα παρακολουθήσετε και δύο OnDemand Workshops: 1) Προσδιορισμός Βασικού Μεταβολισμού με εργοσπιρομέτρηση
2) Εργομετρικός έλεγχος για τον καθορισμό ζωνών καύσης λίπους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” παρέχεται με δύο επιλογές εκπαίδευσης. Ως e-Learning (διαδικτυακή ασύγχρονη εξ αποστάσεως) εκπαίδευση και ως  Blended (μικτή εκπαίδευση) στην οποία οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος που πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και εποπτείες σε πραγματικά περιστατικά, με δια ζώσης παρακολούθηση.

Ο τίτλος “Master Nutritionist” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η απονομή του τίτλου δεν συνεπάγεται ακαδημαϊκή πιστοποίηση ή αναγνώριση επιστημονικής επάρκειας ή απόκτηση τίτλου ειδικότητας, αλλά πάντα αποτελεί ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” προσφέρεται σε “Υβριδική – Blended” εκπαίδευση!

Η διδασκαλία περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μέσω δια ζώσης (προαιρετική) παρουσίας και διαδικτύου. Η Υβριδική – Blended εκπαίδευση, συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Στο περιβάλλον της μικτής μάθησης το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για χρήση. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό μάθησης, σε μια καθοδηγούμενη ή αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, που σχεδιάζεται με στόχο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μικτής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε:

α) Χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης

β) Χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας

γ) Συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης

δ) Ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης

ε) Στόχευση σε προγράμματα τόσο γενικού όσο και ειδικού περιεχομένου

στ) Ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στην κεντρική Δομή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, Άνω Πατήσια – Ριζούπολη (Προμπονά 27 & Επινίκου) και στην συνεργαζόμενη Δομή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας περιοχής Κολωνακίου (Σκουφά 32), αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle

Αναπαραγωγή Βίντεο

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

Μαντώ Αγουρίδου MSc, Κλινική Ψυχολόγος

Διδάσκοντες:

Το MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION σε αριθμούς!

0
Συνολικές Ώρες (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση)
0
Ακαδημαϊκό Έτος
0
Ενότητες
0
Ώρες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευση θεωρητικής κατάρτισης
0
Ώρες Online σεμιναριακές διαλέξεις
0
Ώρες Live Conference Σύγχρονη εξ' αποστάσεως συζήτηση ερωτήσεων και ανάλυση περιστατικών
0
Ώρες Εργαστηριακών Ασκήσεων
0
Ώρες Πρακτικής Άσκησης

Αθλητική Διατροφή

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition” περιλαμβάνει τους ακόλουθους γενικούς τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστηριακή εκπαίδευση, Πρακτική άσκηση και Εποπτεία περιστατικών. Συνοπτικά, το επιστημονικό περιεχόμενό του εστιάζεται στις παρακάτω ενότητες:
 • Μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας κατά την άσκηση
 • Η σημασία των υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών και βιταμινών στην αθλητική απόδοση
 • Ισορροπία υγρών κατά την άσκηση
 • Διατροφικά συμπληρώματα με εργογόνο δράση
 • Διατροφικές συστάσεις για αύξηση του μυϊκού ιστού
 • Διατροφικές ανάγκες παιδιών – αθλητών
 • Διατροφική υποστήριξη αθλητών με ιδιαίτερες διατροφικές επιλογές (Χορτοφαγία – Vegan)
 • Αθλητική ψυχολογία – τεχνικές ενίσχυσης
 • Διατροφή για elite ποδοσφαιριστές
 • Ατομικό περιστατικό

Δείτε αναλυτικά τις ενότητες στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Master Nutritionist in SPORTS NUTRITION” είναι το μοναδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή, το οποίο εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ολοκληρωμένης Πρακτικής Άσκησης, απόκτησης Εργαστηριακής εμπειρίας, αλλά και Εποπτείας, δηλαδή Ανάλυσης πραγματικών περιστατικών.
Ο απαιτούμενος χρόνος1 για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή: “Master Nutritionist in Sports Nutrition” εκτιμάται στις 350 ώρες (παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη σημειώσεων, ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών, εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση εποπτεία περιστατικών, συμμετοχή σε επιστημονικά σεμινάρια κλπ.), ενώ ο μέγιστος χρόνος παρακολούθησης ανέρχεται στο ένα ακαδημαϊκό έτος (9) μήνες.
Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” προσφέρεται σε "Υβριδική - Blended" εκπαίδευση!
Η διδασκαλία περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μέσω δια ζώσης (προαιρετική) παρουσίας και διαδικτύου. Η Υβριδική - Blended εκπαίδευση, συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, μειώνοντας ή συμπληρώνοντας τον χρόνο παρακολούθησης στο φυσικό χώρο διδασκαλίας. Στο περιβάλλον της μικτής μάθησης το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για χρήση. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό μάθησης, σε μια καθοδηγούμενη ή αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, που σχεδιάζεται με στόχο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μικτής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν σε:
α) Χρήση online και offline μορφών εκπαίδευσης
β) Χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας
γ) Συνδυασμό αυτό-καθοδηγούμενης και συνεργατικής μάθησης
δ) Ανάμιξη οργανωμένης και μη προγραμματισμένης μάθησης
ε) Στόχευση σε προγράμματα τόσο γενικού όσο και ειδικού περιεχομένου
στ) Ανάμιξη της θεωρίας, της πρακτικής και των εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στην κεντρική Δομή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, Άνω Πατήσια - Ριζούπολη (Προμπονά 27 & Επινίκου) και στην συνεργαζόμενη Δομή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας περιοχής Κολωνακίου (Σκουφά 32), αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.

Για τους Εκπαιδευόμενους που δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία λόγω απόστασης (π.χ. κάτοικος άλλης πόλης ή εξωτερικού) στις Δια Ζώσης διαλέξεις, το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και Διατροφής: «NUTRITION PROFESSIONAL in PSYCHOLOGY» (N.P.Psy) μπορεί να πραγματοποιηθεί με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE παρακολούθηση!
Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Συντονίστρια:
Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

O Δρ. Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookInstagramEmail
Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη
Βιοχημικός-Διατροφολόγος

Η Δρ. Αικατερίνη Σκενδέρη είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος

Ο Μιχάλης Μακρυλλός BSc, MSc είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Μαντώ Αγουρίδου, MSc
Κλινική Ψυχολόγος

Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookEmail
Φωτεινή Αθανασοπούλου, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος

Η Φωτεινή Αθανασοπούλου, MSc είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών και της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο Επιμόρφωσης στην Αθλητική Διατροφή “Master Nutritionist in Sports Nutrition”.

• MN MASTER NUTRITIONIST: Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό : N257525 • NP NUTRITION PROFESSIONAL: Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης φέρει τον τίτλο της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας και αναγράφει τη μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης.

Στους αποφοίτους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης(εφόσον ζητηθεί).

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Ειδικών Αθλητικής Διατροφής της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Ο τίτλος “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, ούτε σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατροφολόγου ή οιασδήποτε μορφής συναφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

Κάθε εβδομάδα, για ένα σχεδόν έτος εμπλούτιζα τις γνώσεις μου!

Ένα πλήρες πρόγραμμα που μου παρείχε σπουδαίες γνώσεις σχετικά με το αντικέιμενο της διατροφολογίας.
Είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ κ να ενημερώνομαι για τον σχετικό κλάδο, κάθε βδομάδα,για ένα σχεδόν έτος κ να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου.
Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την δυνατότητα.Θα επιδιώξω σίγουρα να παρακολουθήσω κ άλλο πρόγραμμα στο μέλλον.

maria papadaki
Καθηγητρια φυσικης αγωγης
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΔΟΔΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…ΠΗΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ..ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ….

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ!!!!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΓΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Ευχαριστημένη απο όλη την οργάνωση του προγράμματος!!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη απο όλη την οργάνωση του προγράμματος! Συγχαρτήρια και σας ευχαριστώ πολύ!

Αλεξανδρα Παπαντωνη
ΔΙαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Όλα ικανοποιητικά και κατανοητά

Όλα ικανοποιητικά και κατανοητά. Απλά επειδή η εργασία μου είναι πολύωρη, κάποιες φορές υπάρχει δυσκολία στην αποπεράτωση των τεστ γιατί ο χρόνος για διάβασμα είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΚΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Με βοήθησε να αντιμετωπίσω πολλά περιστατικά μου!

Ηταν ένα πλούσιο σε γνώσεις πρόγραμμα, το οποίο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου και με βοήθησε να αντιμετωπίσω πολλά περιστατικά μου.

ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΛΑΔΑΚΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εξαιρετικό !!!

Το πρόγραμμα σπουδών ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της δουλειά μου.
Το περιεχόμενο των διαλέξεων ήταν εμπεριστατωμένο και απολύτως κατανοητό, βασισμένο σε βιβλιογραφία από πρόσφατες μελέτες .Πλούσιο σε άρθρα και επιπλέον σημειώσεις, που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.
Αξιόλογοι εκπαιδευτές και υποστηρικτικοί στην διάρκεια του προγράμματος.
Συγχαρητήρια στον κ. Γρηγοράκη και στην ΕΛΔΕ.!!!

Κωνσταντίνος Βουρδάνος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Πολλές νέες γνωσεις

Πολύ καλο το προγραμμα, πολλές νέες γνωσεις, ο χρόνος που είχαμε διαθεσιμο ανα ενοτητα ήταν αρκετός, θα μου άρεσε αν είχε παραπάνω ατομικά περιστατικά και πρακτική.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΚΕΛΗ
CHEF
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλά οργανωμένο και δομημένο. Εξαιρετική βιβλιογραφία η οποία βασίζεται σε πολύ πρόσφατες μελέτες!

ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΙΑΚΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Στοχευμένες συστάσεις για κάθε περίπτωση.

Πολυ ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στοχευμένες συστάσεις για κάθε περίπτωση.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΚΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Έχοντας ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Παιδιατρική διατροφή, ήμουν απόλυτα ικανοποιημένη με τις παροχές του προγράμματος και θέλησα να παρακολουθήσω και την εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

Η ζήτηση και η απαίτηση του κοινού στην αγορά εργασίας σχετικά με την Αθλητική διατροφή είναι μεγάλη. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος νιώθω πιο σίγουρη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πάνω στα περιστατικά αθλητικής διατροφής.

Οι εκπαιδευτικοί ήταν όλοι κατατοπιστικότατοι και πολύ προσιτοί στις απορίες μου, οι ενότητες πλήρεις, οι γνώσεις και η θεματολογία που καλύπτει το πρόγραμμα αυτές ακριβώς που χρειάζεσαι και που νωρίτερα στις σχολές δύσκολα αντιμετώπιζες. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση απόλυτα βολική!

Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με το όλο πρόγραμμα και θα χαιρόμουν πολύ για ένα μελλοντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με αντίστοιχα ενδιαφέρουσα θεματολογία όπως η αθλητική και η παιδιατρική διατροφή!

Λορέντζου Αγγελίνα
Διαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!

ΚΑΤΙΑ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ευέλικτο αλλά και πλήρες καταρτισμένο Πρόγραμμα. Άκρως βοηθητικό και πρακτικό για έναν επαγγελματία διαιτολόγο-διατροφολόγο!
Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN SPORTS NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%


Δίδακτρα e-Learning Εκπαίδευση

 • MASTER NUTRITIONIST
  in Sports Nutrition
  (Υβριδική - Blended)

 • Έκπτωση
 • Συνολικές Ώρες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
 • Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
 • ΕΓΓΡΑΦΗ (Κατοχύρωση Θέσης)
 • Δυνατότητα δόσεων
 • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ (επιπλέον -10%)
 • Εγγραφές έως:
 • STANDARD
  E-LEARNING
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1.480

 • 350
 • 300€
 • 3
 • Το τελικό κόστος
  ορίζεται στα 1.330€
 • Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!
Πατήστε για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Αθλητική Διατροφή"

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΟΛΗ*

  EMAIL*

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  ΣΠΟΥΔΕΣ:

  ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

  ΙΔΡΥΜΑ:

  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

  Άλλη:

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Αθλητική Διατροφή”;

  Σύσταση:

  Άλλο

  ΣΧΟΛΙΑ

  Εκπτωτικός Κωδικός

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  Συνδύασε το με εφάπαξ πληρωμή και κέρδισε επιπλέον Έκπτωση 10%

  Αρχικό κόστος διδάκτρων: 1.540€

  EARLY BIRD OFFER για άμεσες εγγραφές!

  Εφάπαξ Εξόφληση: 1.110€ (Δυνατότητα 2 Δόσεων)

  Εξόφληση σε Δόσεις: 1.230€

  Αναλυτικά:

  • ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ: 200€
  • 1η ΔΟΣΗ (έως 16 Οκτωβρίου 2023): 360€
  • 2η ΔΟΣΗ (1-10 Δεκεμβρίου 2023): 340€
  • 3η ΔΟΣΗ (1-10 Φεβρουαρίου 2024): 330€

  Τα δίδακτρα καταβάλλονται και εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο είσπραξης (κατόπιν ενημέρωσης) στα στοιχεία του συμμετέχοντα.

  Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) ή/και τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο studies@elde.gr ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!

  • MASTER NUTRITIONIST
   in Sports Nutrition
   (Υβριδική – Blended)

  • Έκπτωση
  • Συνολικές Ώρες
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
  • Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
  • ΕΓΓΡΑΦΗ (Κατοχύρωση Θέσης)
  • Δυνατότητα δόσεων
  • ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ (επιπλέον -10%)
  • Εγγραφές έως:
  • STANDARD
   E-LEARNING
   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • 1.480

  • 350
  • 300€
  • 3
  • Το τελικό κόστος
   ορίζεται στα 1.330€
  • Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ελάτε
  να ζήσετε την εμπειρία της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης από την ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES​​:

   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Αθλητική Διατροφή"

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

   ΠΟΛΗ*

   EMAIL*

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

   ΣΠΟΥΔΕΣ:

   ΦΟΙΤΗΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

   ΙΔΡΥΜΑ:

   ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*

   Άλλη:

   Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Αθλητική Διατροφή”;

   Σύσταση:

   Άλλο

   ΣΧΟΛΙΑ

   Εκπτωτικός Κωδικός

   Εκπτωτική Πολιτική

   Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ.

   ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

   Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

   ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

   ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

   210 2520977

   studies@elde.gr