ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – Διατροφική Φροντίδα: Περιστατικό με ψυχωσικό επεισόδιο