Ο διακεκριμένος Ψυχίατρος Δρ. Ορέστης Γιωτάκος στην Εκπαιδευτική Ομάδα της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES