Πρόσκληση για συμμετοχή σε μελέτη η οποία υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο